Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Rajoittamislaki haittaa kuntien ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä

1.12.2017 10:15

Sosiaali- ja terveysministeriön esitys kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien rajoittamisesta, ns. rajoittamislaki, puuttuu järeällä tavalla kuntien itsemääräämisoikeuteen sekä kuntien ja yritysten toimintaan. Hyvinvointialan liitto vaatii, että rajoituslain perustuslainmukaisuus selvitetään viemällä lakiehdotus perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi mahdollisten sopimusvapauteen ja kuntien itsehallintoon liittyvien ristiriitojen tarkistamiseksi.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry: Suomella edellytykset parempaan soteen kuin Ruotsilla

24.11.2017 12:54

Hyvinvointialan liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry pitävät tänään julkaistua Sitran ja Hanken Centre for Corporate Governancen (HCCG) yhteistyönä tehtyä tutkimusraporttia tarpeellisena.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto ärähtää lapsiasiavaltuutetulle yksityisen varhaiskasvatuksen mustamaalaamisesta

21.11.2017 12:58

Hyvinvointialan liitossa ihmetellään lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan viimeaikaisia kannanottoja yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista.

Lue lisää

RSS

Suomen Yrittäjien Kallama: Valinnanvapaus sote-uudistuksen tärkein osa

Kauppalehti (E-edition PDF) 11.12.2017

Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama kirjoittaa mielipidesivulla valinnanvapauden olevan sote-palvelujen uudistamisen tärkein osa. Se on uudistuksen muutosvoima. Valinnanvapaus tuo dynamiikkaa, joka parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta. Se avaa tien järjestelmälle, jossa palvelut kootaan ihmisen eikä organisaation ympärille. Kallaman mukaan sote-palvelujen saatavuus paranee, kun kaikki ammattilaiset saavat toimia tuottajina. Lain rinnalla tulee varmistaa, että maakunnat toteuttavat lakia niin, että sen henki täyttyy kaikkialla. Suomen Yrittäjät on esittänyt, että vastuu palvelumarkkinoiden toimivuudesta tulee säätää osaksi maakuntien järjestämisvastuuta. Näin on mahdollista vahvistaa järjestäjän roolia ja asemaa. Maakunta ei saa suosia omaa liikelaitostaan, vaan sen tulee luoda reilut pelisäännöt. Samalla tulee tilaa uudelle yrittäjyydelle. Original content in Finnish

STM:n asiantuntijaryhmä: 18 maakuntaa on liikaa

Demokraatti.fi 11.12.2017

STM:n kokoaman asiantuntijaryhmän lokakuulle 2017 päivätty lausunto sote-uudistuksen valinnanvapaudesta pitää esitysluonnosta paljon parempana kuin hallituksen aiempaa esitystä. Asiantuntijaryhmä katsoo, että 18 maakuntaa on liikaa. Liian suuri määrä estää yhdenvertaisten palvelujen tuottamisen. Valinnanvapauslain lausuntoaika päättyy perjantaina 15.12.2017. Sitten siitä muokataan varsinaista hallituksen esitystä. Toistaiseksi tulleet painavimmat lausunnot tarjoavat kiistellyimpiin kohtiin korjausesityksiä, joilla uudistus voisi tarjota parempia palveluja, hillitä kustannusten nousua ja läpäistä perustuslakivaliokunnan seulan. THL:n asiantuntijaryhmä esittää, ettei asiakassetelistä tehtäisi pakollista, vaan asia jätettäisiin maakunnan päätettäväksi. Original content in Finnish

HS-gallup: 65 % haluaa lisätä valinnanvapautta sote-palveluissa

Helsingin Sanomat 12.12.2017

HS-gallupissa on kysytty 1 100 suomalaisen mielipidettä terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Vastaajista 65 % haluaa lisätä potilaan valinnanvapautta merkittävästi nykyisestä. Samalla 52 % vastaajista ei kuitenkaan kannata ajatusta siitä, että yksityisten toimijoiden rooli terveydenhuollossa kasvaisi. Vastaajista 30 % kannattaa yksityisten osuuden kasvua. Myönteisimmin valinnanvapauden kasvattamiseen suhtautuvat kokoomuksen, Sdp:n ja vihreiden kannattajat ja kielteisimmin vasemmistoliiton kannattajat. VATT:n tutkijan Tanja Saxellin mukaan suomalaiset arvostavat valinnanvapautta ja yksityistä palvelujen tuotantoa omalla kohdallaan, mutta eivät välttämättä yhteiskunnallisena politiikkana. Suomalaiset eivät ehkä tunne hyvin jo olemassa olevaa valinnanvapautta. Myös terveyskeskuksen jonotusajoista on vähän tietoa. Sote-uudistus tunnetaan huonosti, ja se vaikuttaa monimutkaiselta myös tutkijalle. Uudistuksen tarkkoja vaikutuksia on vaikea ennustaa. Uudistuksen onnistuminen riippuu paljolti siitä, millä ehdoilla yksityiset yritykset saavat toimia ja syntyykö terveyspalveluihin aidot markkinat, Saxell sanoo. Original content in Finnish