Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistää yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Hyvinvointialan liitto: Oppilaitosten käyttöön kehitettävä luotettavia soveltuvuuskokeita

1.02.2017 13:22

Hyvinvointialan liitto jakaa ammattiliittojen huolen siitä, että sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin tulee varmistaa sinne soveltuvien opiskelijoiden ohjaaminen.

Lue lisää

Ulla-Maija Rajakangas Kauppalehdessä 23.1.2017: Annetaan sotelle mahdollisuus ennen täystyrmäystä

23.01.2017 12:48

Li Andersson pyytää Kauppalehdessä (16.1.) näkemään sote-valmistelun riskit ennakkoluulottomasti. Tähän on helppo yhtyä. Uudistuksen tulee katsoa palveluja tarvitsevan ihmisen parasta yhteiskunnan kantokyvyn kestävällä tavalla. Kapuloiden rattaisiin heittämisen sijaan voisimme kaikki keskittyä siihen, miten uudistus parhaiten toteutetaan.

Lue lisää

Ihminen edellä valinnanvapauteen

13.01.2017 8:18

Hallituksen valinnanvapausmalli lupaa suomalaisille lisää päätösvaltaa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hoitopaikkaa ei jatkossa enää määrätä vaan ihminen voi valita itse. Muutos tuo yhdenvertaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä parantaa peruspalvelujen saatavuutta.

Lue lisää

RSS

Yksityiset palvelujen tuottajat velvoitetaan osallistumaan koulutusvastuuseen

Savon Sanomat 23.02.2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa koulutusvastuuta laajennetaan myös yliopistoissa sosiaalityöntekijöiksi opiskeleviin. Aiemmin se on koskenut lääkäriksi opiskelevia. Maakunnissa valinnanvapauden piirissä olevat yksityiset palvelujen tuottajat velvoitetaan osallistumaan koulutusvastuuseen. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen Pekka Järvisen mukaan koulutusvelvollisuutta ja -korvauksia käsittelevät säädökset koskevat sekä yksityisiä että julkisia toimijoita. Suoravalinnassa kaikilla palveluntuottajilla on velvollisuus kouluttaa työpaikoillaan sellaisia, jotka opiskelevat lääkäriksi tai sosiaalityöntekijäksi. Koulutusvastuuseen osallistumisesta voidaan maksaa koulutuskorvausta. Uudistus astuu voimaan vuoden 2019 alussa. Järvisen mukaan ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sosiaali- ja terveysalaa opiskelevien työssäoppimisesta ei ole tulossa säännöksiä lakiin. Hän toteaa valinnanvapausmalliin sisältyvän yhtiöittämisvaateen koskevan myös opetusterveyskeskuksia. Super ja Tehy kantavat erityistä huolta opiskelijoiden harjoittelupaikoista, joista on jo nyt pulaa. Sote-uudistus ja ammatillisen koulutuksen reformi tehdään samaan aikaan. Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen kysyy, onko yksityisillä toimijoilla motiivia tarjota laadukkaita harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Lääkäripalveluyritykset ry:n puheenjohtajan Asko Koskisen mukaan yksityiset haluavat osallistua koulutusvastuuseen maakunnallisten liikelaitosten rinnalla.

Sote-uudistus mietityttää hammasalan toimijoita

Turun Sanomat 22.02.2017

Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry on huolissaan siitä, että sote-uudistuksen sisältämä kapitaatiomalli on liian riskialtis pienille hammashuollon toimijoille. Kun jokaisesta asiakkaasta maksetaan sama hinta, on pienillä asiakasmäärillä riski, että korvaukset eivät kata hoidon kuluja. Samalla kapitaatiomalli myös kannustaa Pöyryn mukaan kohdistamaan markkinointia vähähoitoisimmille potilaille. Kapitaatiomalliin haetaan pienten tuottajien puolesta muutosta myös nettiadressilla, jonka on perustanut turkulainen kirjanpitäjä Tapani Hänninen. Malli on hänen mukaansa tehty tilauksesta suurille monikansallisille terveystaloille ja pienten tuottajien on tuotava mielipiteensä julki ennen kuin lakiluonnoksesta annetaan lausunnot. Turkulaisen Hammaspisteen hammaslääkäri Jaakko Ensiö kertoo, että uudistusta koskevan epätietoisuuden takia investointien tekeminen on tällä hetkellä hankalaa. Sote-uudistus herättää kysymyksiä myös julkisen hammashoidon puolella. Turun johtava ylihammaslääkäri Minna Kinnarisen mukaan epäselvää on muun muassa se, miten valinnanvapaus tullaan toteuttamaan lasten kohdalla, mistä opetushammashoitolat saavat tulevaisuudessa potilaansa ja miten asiakasmaksuja säännellään.

Janakkala ottaa käyttöön yksityisen päivähoidon palvelusetelin elokuussa 2017

Hämeen Sanomat 23.02.2017

Janakkalan kunta ottaa elokuussa 2017 käyttöön yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin. Vuodenvaihteessa se lakkauttaa yksityisen päivähoidon tuen kuntalisän. Palveluseteli on tulossidonnainen ja se voidaan myöntää päiväkotiin, ryhmäperhepäivähoitoon sekä perhepäivähoitoon. Palvelusetelin enimmäisarvo on 810 euroa.