Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät  lähes 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Elinkeinoelämä vetoaa eduskuntaan: Suomi tarvitsee sote-uudistuksen nyt

9.05.2018 5:00

Eduskunnan käsittelyssä oleva sote- ja maakuntauudistuspaketti on vietävä maaliin tällä kevätistuntokaudella. Uudistusta on valmisteltu yli kymmenen vuotta. Nyt eduskunnassa käsiteltävänä oleva malli on jalostunut versio aikaisemmista: palvelujen järjestäminen keskitetään selkeästi nykyistä vahvemmille tahoille ja otetaan käyttöön laaja monituottajamalli.

Lue lisää

Päiväkodeissa tarvitaan kaikkia ammattilaisia – yksityinen tarjoaa laatua varhaiskasvatukseen!

27.04.2018 5:00

Hyvinvointialan liitto ei tue eduskunnassa olevaa varhaiskasvatuslakiesitystä sellaisenaan. Liitto on huolissaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä, jos kelpoisuusehtoja kiristetään esitetyllä tavalla vuoteen 2030 mennessä. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Laatu vaatii moniammatillisen tiimin ja poikkitieteellistä osaamista, jossa jokainen lapsi pystytään kohtaamaan yksilönä.

Lue lisää

Ilmoitus varhaiskasvatuksen poliittisesta mielenilmauksesta ihmetyttää Hyvinvointialan liittoa

20.04.2018 12:26

Hyvinvointialan liitto on juuri vastaanottanut pääkaupunkiseudun päiväkotien varhaiskasvattajien (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) julkisen ja yksityisen puolen ilmoituksen poliittisesta mielenilmauksesta keskiviikkona 25.4. klo 12-18. Ilmoituksen ovat jättäneet työntekijäliitot JHL, Tehy, Jyty ja Super.

Lue lisää

Katso uusimmat uutiset täältä

RSS

Perustuslakiasiantuntijat: Sote-uudistuksen aikataulu erittäin haastava

STT Mediapankki 22.05.2018

Valtionsääntöoikeuden professori Tuomas Ojasen mielestä on selvää, että sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyn aikataulu on hirvittävän tiukka, vaikka se etenisikin jouhevasti. Hän toteaakin, että tässä tilanteessa yritys järjestää maakuntavaaleja lokakuussa 2018 on asiatonta. Turun yliopiston julkisoikeuden professori Juha Lavapuro arvioi, että valinnanvapausesitys voi sisältää valuvikoja. Hän ei halua ennakoida perustuslakivaliokunnan lausuntoa, mutta hänen mielestään yksi valuvian kaltainen seikka voi olla valinnanvapauden aikataulutus. Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljasen mukaan kriittinen kysymys on, jääkö perustuslakivaliokunnalle riittävästi aikaa arvioida kokonaisuutta. Original content in Finnish

Pääministeri Sipilä: On uskottava siihen, että maakunnat hoitavat tehtävänsä

Ilta-Sanomat 22.05.2018

Pääministeri Juha Sipilä ei niele talouspolitiikan arviointineuvoston tuomiota sote-uudistuksen vaikutuksista julkisiin menoihin. Sipilä toteaa, että luonnollisesti uudistuksessa on riskejä, koska valtio ei ole toteuttaja vaan maakunnat. Sipilän mielestä valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen sote-muistiossa on hyvin avattu sitä, mitkä mahdollisuuden lainsäädäntö antaa, mutta se on täysin kiinni toimeenpanosta. Sipilä korostaa, että keskeistä olisi päästä mahdollisimman pian toimeenpanovaiheeseen. Sipilän mukaan hallitus on esittänyt säästöjen onnistumisen mahdollisuuden monilla eri laskelmilla. Hänen mielestään on uskottava siihen, että maakunnat hoitavat tehtävänsä. Jos ne eivät selviä tehtävistään, sanktiot ovat olemassa kuten nyt kunnillekin, Sipilä sanoo. Original content in Finnish

Tritonin Mikael Aro uskoo kauppojen jatkuvan sote-alalla

Kauppalehti 23.05.2018

Pääomasijoitusyhtiö Tritonin partneri Mikael Aron mukaan Suomen yksityisten sote-tuottajien yritysrakenteet eivät tulleet Mehiläisen kaupassa valmiiksi, vaan järjestelyille on vielä sijaa. Aron mukaan yksityisten tuottajien rooli kasvaa väistämättä, käy sote-uudistukselle miten hyvänsä. Aro kertoo, että yksityisten tuottajien markkinaosuus on kasvanut tasaisesti ja jatkuu yhä. Triton itse kuitenkin tähyää terveysalan järjestelyihin muualla kuin Suomessa. Vaikka sote-alalla on nyt kolmea isoa yksityistä tuottajaa, eli Mehiläinen, Terveystalo ja Pihlajalinna, Aron mukaan ala on silti yhä pirstaleinen. Aro uskoo, että jatkossa tehdään myös järjestelyjä, joissa julkiset toimijat hakevat omistuskumppaneiksi yksityisiä sijoittajia. Original content in Finnish