Hyvinvointialat logo

Kesäaikana 19.6. – 11.8. jäsenneuvonta palvelee klo 9-15.
Iloista ja rentouttavaa kesää!

 

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Yksityinen ja julkinen samalle viivalle päivähoidossa

16.08.2017 11:37

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää pieni- ja keskituloisten lapsiperheiden päivähoidon asiakasmaksujen alentamista. Lakiesityksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja poistaa kannustinloukkuja. Hyvinvointialan liitto kannattaa lakiehdotuksien tavoitteita. Liitto korostaa lausunnossaan yksityisten ja julkisten tuottajien tasavertaista kohtelua.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto: Vuoden jatkoaika käytettävä valinnanvapauden lisäämiseen

6.07.2017 11:10

Hyvinvointialan liitto kannattaa maakunta- ja sote-uudistuksen lakien yhtäaikaista valmistelua, mutta ihmettelee hallituksen päätöstä ottaa jopa vuoden lisäaika uuden valinnanvapauslakiesityksen valmisteluun. Asiakkaat ja palvelujen tuottajat joutuvat elämään epävarmuudessa vielä pitkään.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto perustuslakivaliokunnan lausunnosta: Julkisen ja yksityisen sote-toimijan toimintaedellytykset samalle viivalle

29.06.2017 12:04

Hyvinvointialan liiton keskeinen vaatimus sote-uudistuksessa on ollut saada tasapuoliset kilpailuedellytykset yksityiselle ja julkiselle hyvinvointipalveluiden elinkeinotoiminnalle. Liitto pitää tärkeänä, että valinnanvapautta viedään eteenpäin hallituksen aikaisempien linjausten pohjalta, jotta hyvinvointipalveluiden saatavuus voidaan turvata kaikille suomalaisille. Valinnanvapauden edistäminen on osa ihmisen itsemääräämisoikeutta, kuten valiokuntakin toteaa.

Lue lisää

RSS

Suomen Seniorihoiva laajentaa kotihoitoon

Press Release Suomen Seniorihoiva 21.08.2017

Espoon ja Helsingin kaupungit ovat valinneet Suomen Seniorihoivan kaupunkien kotihoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelut ja kotisairaanhoito. Yhtiö on aiemmin toiminut henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajana Espoossa ja Helsingissä, ja laajentaa nyt palvelua kotihoitoon. Original content in Finnish

Selvitys: Vain harva valehtelee sairastumisesta pomolleen

YLE Uutiset 21.08.2017

Vain harva suomalainen tunnustaa valehdelleensa joskus sairastumisesta työnantajalleen, käy ilmi Ylen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Noin tuhannelta suomalaiselta on kysytty, ovatko he joskus ilmoittaneet sairastuneensa, mutta jääneet töistä pois jostakin muusta syystä. Näin myönsi tehneensä kuusi prosenttia vastaajista. Vain yksi prosentti kertoi valehdelleensa sairaudesta, koska halusi venyttää viikonloppua tai lomaa. Kaksi prosenttia selitti "saikuttamista" huonoilla työoloilla tai -ilmapiirillä. Kolme prosenttia kertoi olleensa joskus niin väsynyt, että oli ollut pakko ilmoittautua sairaaksi. Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen toteaa, että vastaukset heijastavat suomalaisten ihanteita työelämässä. Luvut ovat uskottavia siinä mielessä, että perusteeton saikuttaminen on tavallaan työnantajalta varastamista. Sitä ei ainakaan tietoisesti tehdä kovin paljon. Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Ari Väänänen sanoo lukujen olevan linjassa sen kanssa, mihin Työterveyslaitoskin on päätynyt aikaisemmassa tutkimuksessaan. Sairaaksi tekeytymistä yleisempää on se, että tulee sairaana töihin. Näin kertoi tehneensä jopa 83 % vastaajista. Väänäsen mukaan tämä kertoo mm. työelämän tiukentuneesta tahdista. Original content in Finnish

Työmarkkinajärjestöt vaativat perhevapaauudistuksen aloittamista

Demokraatti.fi 18.08.2017

EK, SAK, Akava ja STTK esittävät yhdessä, että maan hallitus käynnistää syksyn 2017 budjettiriihessä valmistelun perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi. Niiden mukaan valmistelu on toteutettava kolmikantaisesti yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Järjestöjen mukaan kyseessä on työlainsäädännön sekä pääosin työperusteisen sosiaaliturvan uudistaminen. Järjestöjen mukaan uudistuksen tavoitteena tulee olla perhevapaiden käyttämisen ja perhevastuun tasaisempi jakautuminen, naisten työmarkkina-aseman parantaminen, työllisyyden parantaminen sekä joustava työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Uudistuksessa tulee huomioida myös erilaiset perhemuodot. Original content in Finnish