Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät  lähes 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Työterveyshuoltoon uhkaa syntyä monopolimarkkina – Kevan suunnitelmat selvitettävä perin pohjin

25.06.2018 5:30

Työterveyshuolto on työhyvinvoinnin ja pidempien työurien kulmakivi. Tämän johdosta on tärkeää, että työterveyshuollon markkina on avoin ja toimii tehokkaasti. Yksikään palveluntuottaja ei saa saada epäreilua kilpailuetua. Kuitenkin julkisalojen eläkevakuuttaja Kevan johdolla ollaan valmistelemassa julkisomisteista työterveyshuoltokonsernia, joka voi sisältää vakavia juridisia ongelmia. Näitä ovat muun muassa kielletty valtiontuki ja eläkevarojen väärinkäyttö.

Lue lisää

Lääkejakelun kilpailuvääristymät poistettava

15.06.2018 8:17

Hyvinvointialan liitto kannattaa lääkejakelujärjestelmän kehittämistä. Kilpailuneutraliteetti on keskeinen asia. Potilasturvallisuudesta ei saa tinkiä missään oloissa.

Lue lisää

Yksityisellä ensihoidolla on jatkossakin merkittävä rooli

14.06.2018 7:17

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tänään terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutosesityksensä. Reformiministerit linjasivat, että palvelujen järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiireiltä maakunnille samassa tahdissa sote- ja maakuntauudistusten kanssa. Yksityisiä ensihoitoyrityksiä edustavat Hyvinvointialan liitto ja Suomen Sairaankuljetusliitto ry (SSK ry) ovat tyytyväisiä siihen, että ratkaisu on tehty.

Lue lisää

Katso uusimmat uutiset täältä

RSS

Hallitus esittää euro- ja maakuntavaalien yhdistämistä

STT Mediapankki 17.08.2018

Hallitus esittää valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan euro- ja maakuntavaalien yhdistämistä. Vaalit järjestettäisiin 26.5.2019. Aikataulu vaatii sitä, että sote- ja maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö astuu voimaan noin puoli vuotta aiemmin. Uusien maakuntavaltuustojen toimikausi käynnistyisi elokuussa 2019. Hallitus on antanut kesällä vastineen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle perustuslakivaliokunnan lausuntoon soten valinnanvapaudesta. Hallitus esittää, että valinnanvapauspilotit esimerkiksi maakuntien sote-keskuksissa jatkuisivat suunniteltua pidempään. Original content in Finnish

HUS:n uusi tj Tuominen: Valinnanvapaus tulee väistämättä terveyspalveluihin

Ilta-Sanomat (E-edition PDF) 18.08.2018

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n uudeksi toimitusjohtajaksi valitun Juha Tuomisen mukaan valinnanvapaus on terveydenhoidossa vääjäämätön kehityssuunta. Kohta suomalaiset eivät valitse vain oman maan sisällä vaan terveydenhuoltoa saatetaan hakea ulkomailta. HUS:n on pärjättävä tässä kilpailussa. Jokaisen organisaation pitää korjata toimintaansa niin, että se kestää kun ihmiset tekevät valintoja. Myös HUS:n on tehtävä valintoja kohti asiakaslähtöisyyttä ja digitaalisuutta. Original content in Finnish

Pihlajalinnan Tuominen: Markkinatalous toimi Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa

Uusi Suomi 16.08.2018

Pihlajalinna vetäytyy Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta lokakuun 2018 lopulla, koska kokeilu osoittautui yhtiölle kannattamattomaksi. HUS:n toimitusjohtajana aloittava Juha Tuominen kommentoi Ylen Ykkösaamussa Pihlajalinnan sote-päätöstä todeten, että markkinatalous toimi. Tuomisen mukaan Pihlajalinnan päätöksestä Jyväskylässä on kuitenkaan vaikea vetää johtopäätöksiä sote-uudistuksen suhteen, koska siinä julkinen ja yksityinen tuodaan samalle viivalle. Tuominen kiittelee Jyväskylässä tehtyä tarkkaa hinta-arviointia. Hän estäisi yksityisten palveluntarjoajien kustannusten välttelyn riittävällä läpinäkyvyydellä ja luomalla rangaistusjärjestelmän, joka olisi käytännössä taloudellinen sanktio. Tuominen uskoo, että yhteinen sote-sävel löytyy, vaikkei halua sanoa nykyistä esitystä huonoksi tai hyväksi. Jonkinlaista uudistusta kuitenkin tarvitaan. Original content in Finnish