Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät  80 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Hyvinvointialan liitto valinnanvapauskompromissista: Parannus nykytilaan, tavoitteisiin pääsy jää maakuntien vastuulle

21.12.2017 10:01

Hallitus ei ole juurikaan muuttamassa valinnanvapausesityksessä perustason valinnanvapautta, henkilökohtaista budjettia tai asiakasseteliä. Huono ratkaisu oli poistaa maakuntien velvoittavuus käyttää asiakasseteliä erikoissairaanhoidossa.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto valinnanvapauslakiluonnoksesta: Kansantalous ei kestä ilman valinnanvapautta

14.12.2017 8:23

Sosiaalipalvelujen tuottavuus on laskenut 2000-luvulla 10 % ja terveyspalvelujen 20 %. Terveydenhuoltomenot ovat samalla kaksinkertaistuneet. Väestön ikääntymisen myötä paine sote-menojen kasvulle on noussut huomattavasti 2020-luvulla. Vuosina 2005-2013 menojen kasvu on ollut merkittävästi BKT:n kasvua nopeampaa (5,1 % vs. 2,7 %).

Lue lisää

Rajoittamislaki haittaa kuntien ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä

1.12.2017 10:15

Sosiaali- ja terveysministeriön esitys kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien rajoittamisesta, ns. rajoittamislaki, puuttuu järeällä tavalla kuntien itsemääräämisoikeuteen sekä kuntien ja yritysten toimintaan. Hyvinvointialan liitto vaatii, että rajoituslain perustuslainmukaisuus selvitetään viemällä lakiehdotus perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi mahdollisten sopimusvapauteen ja kuntien itsehallintoon liittyvien ristiriitojen tarkistamiseksi.

Lue lisää

RSS

Laatumittareiden puute vaikeuttaa sote-palveluntarjoajan valitsemista

Kuntalehti (E-edition PDF) 18.01.2018

Valinnanvapauden toteuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa toisi kansalaisille paremmat mahdollisuudet valita palveluntuottajan. Parhaan tuottajan valinta on kuitenkin vaikeaa, sillä valinnanvapautta koskevassa lakiesityksessä hoidon laadun mittaukseen viitataan vain yleisluontoisesti. Leikkausten osalta laatukriteerit piti määritellä vuoden 2017 loppuun mennessä, mutta perusterveydenhuollon laadun mittareille ei ole ohjeita. Pihlajalinnan lääketieteellisen johtajan Kimmo Saarisen mukaan laadun huomioiminen on tähän asti ollut melko vähäistä terveydenhuollon kilpailutuksessa. Laatuargumentteja on vaikea nostaa esiin, jos yhteiset kriteerit puuttuvat, ja Saarinen pelkää, että niin käy myös sote-uudistuksen jälkeen. Monet sote-palveluiden tuottajat kehittävät parhaillaan omia laatumittareitaan. Kuusi suurinta kaupunkia on mukana EU-rahoitteisessa 6Aika-innovaatioprojektissa, jossa kehitetään uusia tapoja hyödyntää asiakkailta saatua palautetta esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsingin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusyksikön erityissuunnittelija Pirkko Excellin mukaan julkisen sektorin toimijoiden täytyy kehittää laatumittareita kilpailun kovetessa. Yksittäisten palveluntuottajien kehittämien laatumittarien ongelma on, että kriteerit eivät ole valtakunnallisesti vertailukelpoisia. Pihlajalinnan Saarisen mukaan sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää hyvien mittareiden kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ulkopuolisen pitäisi määritellä mittarit, jotta palveluntuottajat olisivat samalla viivalla. Original content in Finnish

Yksityisissä lääkäripalveluissa alkanut hintakilpailu

YLE Uutiset 18.01.2018

Yksityisissä lääkäripalveluissa on alkanut hintakilpailu, kun alalle on tullut yksittäisiä hinnalla kilpailemaan pyrkiviä yrityksiä. Yksityislääkäriasemalla perusvastaanottoajan hinta on keskimäärin noin 80 euroa, mutta Helsingissä ja Turussa toimiva Doctagon mainostaa 40 euron omavastuuhintaa, ja oululainen lääkäriketju Perusterveys on laskenut halvimman hinnan lähelle kunnallista terveyskeskusmaksua. Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen uskoo hintakilpailun ja halpojen peruslääkärin vastaanottojen yleistyvän Suomessa ja myös isojen lääkäritalojen kehittävän hinnoitteluaan viimeistään sote-uudistuksen myötä. Partanen arvioi, että potilasvastuusta maksettava kiinteä korvaus lääkäriasemalle kannustaa kehittämään valikoimaan myös keveitä perusvastaanottoja. Perusterveyden toimitusjohtaja Simo Lohen mielestä isoissa lääkäriyrityksissä hintoja nostaa toimintamalli, jossa potilastyöstä vastaavat ammatinharjoittajina toimivat erikoislääkärit, kun taas julkisella puolella korostuu organisaation jäykkyys ja hierarkkisuus. Yhtenä valttikorttina Lohi pitää tehokkaasti toimivaa tietojärjestelmää. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen mielestä alalle tarvittaisiin hintakilpailun sijaan ennemmin laatukilpailua. Original content in Finnish

LähiTapiola haluaa muuttaa terveydenhuollon toimintatapoja

Talouselämä 19.01.2018

LähiTapiola haluaa muuttaa terveydenhuollon toimintatapoja, liiketoimintamallia ja terveyshyötyjä. LähiTapiola-ryhmän terveyspalveluja kehittää Jani Tikkanen. Tammikuussa 2018 avataan virallisesti LähiTapiolan virtuaalisairaala. Tikkanen pyrkii ensin muuttamaan hoitoketjun alkupäätä. Perusterveydenhuollossa 50-70 % asioista pystyttäisiin hoitamaan etänä. Lääkäreitä kuormitetaan väärin. Toisessa vaiheessa vakuutusyhtiö johdattaisi asiakasta palveluviidakossa. Kenelläkään ei ole tällä hetkellä kokonaisvastuuta siitä, mitä asiakkaalle tapahtuu hoitotapahtuman jälkeen. Toimintamallin kolmannessa vaiheessa osa palveluista voisi olla verkossa ja pohjautua asiakkaiden itse tekemiin mittauksiin. Vakuutusyhtiö pääsisi viimein käsiksi sairauksien ennaltaehkäisyyn, mikä on Tikkasen tavoite. Isoimmat terveydenhuollon säästöt tulevat kansansairauksien ennaltaehkäisystä. Original content in Finnish