Hyvinvointialat logo

Kesäaikana 19.6. – 11.8. jäsenneuvonta palvelee klo 9-15.
Iloista ja rentouttavaa kesää!

 

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Hyvinvointialan liitto: Vuoden jatkoaika käytettävä valinnanvapauden lisäämiseen

6.07.2017 11:10

Hyvinvointialan liitto kannattaa maakunta- ja sote-uudistuksen lakien yhtäaikaista valmistelua, mutta ihmettelee hallituksen päätöstä ottaa jopa vuoden lisäaika uuden valinnanvapauslakiesityksen valmisteluun. Asiakkaat ja palvelujen tuottajat joutuvat elämään epävarmuudessa vielä pitkään.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto perustuslakivaliokunnan lausunnosta: Julkisen ja yksityisen sote-toimijan toimintaedellytykset samalle viivalle

29.06.2017 12:04

Hyvinvointialan liiton keskeinen vaatimus sote-uudistuksessa on ollut saada tasapuoliset kilpailuedellytykset yksityiselle ja julkiselle hyvinvointipalveluiden elinkeinotoiminnalle. Liitto pitää tärkeänä, että valinnanvapautta viedään eteenpäin hallituksen aikaisempien linjausten pohjalta, jotta hyvinvointipalveluiden saatavuus voidaan turvata kaikille suomalaisille. Valinnanvapauden edistäminen on osa ihmisen itsemääräämisoikeutta, kuten valiokuntakin toteaa.

Lue lisää

Kelan tulkkauspalvelujen kilpailutus keskeytettävä

1.06.2017 8:32

Parhaillaan käynnissä oleva Kelan vammaisten tulkkauspalveluja koskeva valtakunnallinen kilpailutus koskettaa lähes kaikkia palvelua tarvitsevia asiakkaita. Kyseessä on 49 miljoonan euron suuruinen julkinen hankinta. Kilpailutus on saanut kritiikkiä tarkoituksenmukaisuuden ja mahdollisten hankintalakiongelmien näkökulmista.

Lue lisää

RSS

Sote-uudistuksen ict-järjestelmiin kuluu jopa kaksi miljardia euroa

Keskisuomalainen 21.07.2017

Sote-uudistuksen tulevien ict-järjestelmien luomisen arvioidaan maksavan noin 1,5-2 mrd. euroa. Summan maksajina ovat perustettavat maakunnat ja Kela. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatio- ja tiedonhallintaryhmän johtajan Minna Saarion mukaan kustannusarviossa ovat mukana paitsi maakuntien asiakas- ja potilastietojärjestelmät ja muut tarvittavat ohjelmistot, myös käyttökustannukset sekä lähikuukausina perustettavan kehitysyhtiön ja maakunnallisen ict-palvelukeskuksen kulut. Summa jakautuu noin kymmenelle seuraavalle vuodelle. Viimeistään syyskuussa 2017 perustettavaan kehitysyhtiöön ja kesäkuun alussa perustettuun ict-palvelukeskukseen palkataan Saarion mukaan aluksi joitain kymmeniä työntekijöitä ja myöhemmin korkeintaan muutamia satoja. Sotedigi-kehitysyhtiö kehittää digitaalisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan edullisten, laadukkaiden ja asiakasystävällisten sote-palvelujen tarjonta.

Maabarometri: Sydämen vajaatoiminta kuormittaa suomalaista terveydenhuoltoa

Iltalehti 21.07.2017

Tuoreen maabarometrin mukaan sydämen vajaatoiminta on iäkkäiden suomalaisten yleisimpiä syitä sairaalahoitoon joutumiselle. Oireyhtymää sairastaa jopa noin 100 000-140 000 suomalaista. Monet suomalaiset eivät kuitenkaan tiedä sairastavansa vajaatoimintaa tai eivät pidä sitä vakavana sairautena. Barometrin perusteella Suomessa pitäisi parantaa siirtymää sairaalahoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Pahin riskitilanne on kotiutuminen sairaalasta: 27 % kaikista vajaatoimintapotilaista kuolee vuoden sisällä kotiuduttuaan sairaalasta. Maabarometriin osallistunut kardiologian erikoislääkärin Heikki Ukkosen mukaan hoitoketjut eivät usein toimi, ja potilas joutuu seilaamaan sairaalan ja kodin välillä. Integraatio puuttuu. Maabarometrin mukaan Suomessa on enemmän sydämen vajaatoiminnasta johtuvia, vältettävissä olevia sairaalakäyntejä kuin OECD-maissa keskimäärin. Tämä kuormittaa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää.

Keskusta ja kokoomus kiirehtivät perhevapaauudistusta

STT 23.07.2017

Keskusta ja kokoomus aikovat saada perhevapaiden uudistamisen käyntiin. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa sanovat olevansa toiveikkaita, että valmistelun aloittamisesta päätetään elokuun 2017 budjettiriihessä. Perhevapaauudistus ei ole aiemmin edennyt mm. perussuomalaisten aiemman puheenjohtajan Timo Soinin vastustuksen johdosta. Keskusta sanoo olevansa valmis yrittämään uudelleen, kun hallituksessa on nyt perussuomalaisten sijaan Uusi vaihtoehto. Perhevapaiden uudistamista paljon vaatinut kokoomus riemuitsee keskustan avauksesta. Sarkomaa uskoo, että asiassa löytyy sopu. Uusi vaihtoehto -puoluetta edustavan sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan mukaan puolueen kanta muodostuu ministerikokouksessa elokuussa. Selvää kuitenkin on, etteivät perhevapaat ole ryhmän asialistan kärjessä. Original content in Finnish