Hyvinvointialat logo

Kesäaikana 19.6. – 11.8. jäsenneuvonta palvelee klo 9-15.
Iloista ja rentouttavaa kesää!

 

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Hyvinvointialan liitto: Vuoden jatkoaika käytettävä valinnanvapauden lisäämiseen

6.07.2017 11:10

Hyvinvointialan liitto kannattaa maakunta- ja sote-uudistuksen lakien yhtäaikaista valmistelua, mutta ihmettelee hallituksen päätöstä ottaa jopa vuoden lisäaika uuden valinnanvapauslakiesityksen valmisteluun. Asiakkaat ja palvelujen tuottajat joutuvat elämään epävarmuudessa vielä pitkään.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto perustuslakivaliokunnan lausunnosta: Julkisen ja yksityisen sote-toimijan toimintaedellytykset samalle viivalle

29.06.2017 12:04

Hyvinvointialan liiton keskeinen vaatimus sote-uudistuksessa on ollut saada tasapuoliset kilpailuedellytykset yksityiselle ja julkiselle hyvinvointipalveluiden elinkeinotoiminnalle. Liitto pitää tärkeänä, että valinnanvapautta viedään eteenpäin hallituksen aikaisempien linjausten pohjalta, jotta hyvinvointipalveluiden saatavuus voidaan turvata kaikille suomalaisille. Valinnanvapauden edistäminen on osa ihmisen itsemääräämisoikeutta, kuten valiokuntakin toteaa.

Lue lisää

Kelan tulkkauspalvelujen kilpailutus keskeytettävä

1.06.2017 8:32

Parhaillaan käynnissä oleva Kelan vammaisten tulkkauspalveluja koskeva valtakunnallinen kilpailutus koskettaa lähes kaikkia palvelua tarvitsevia asiakkaita. Kyseessä on 49 miljoonan euron suuruinen julkinen hankinta. Kilpailutus on saanut kritiikkiä tarkoituksenmukaisuuden ja mahdollisten hankintalakiongelmien näkökulmista.

Lue lisää

RSS

Terveysturismissa on riskejä ja mahdollisuuksia

Karjalainen 23.07.2017

Kelassa tehtiin vuonna 2016 runsaat 11 000 korvausratkaisua, jotka koskivat omatoimista ulkomaille hoitoon hakeutumista. Ratkaisuista vajaat 10 000 koski Virossa annettuja hoitoja. Kelan suunnittelija Reetta Kyyrö kertoo, että Virosta haetuista hoidoista 70 % on hammashoitoa. Viron lisäksi hoitoon hakeudutaan Espanjaan ja Saksaan. Unkari on nousussa. Suomalaisten terveysturismi voi kasvaa sote-uudistuksen myötä, sillä korvauksen on määrä olla suoran valinnan palvelujen osalta sama Suomessa ja muualla EU-alueella. Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajan Hannu Halilan mukaan terveysturismissa on sekä riskejä että mahdollisuuksia. Hoidon laatu ja luvat ovat yksi kysymys, samoin vastuu hoidon jälkeisistä komplikaatioista. Suomen potilasliiton puheenjohtaja Paavo Koistinen muistuttaa, että valinnan vapaus tuo myös vastuun. HYKSin Oy:n liikevaihdosta suurin osa tulee ulkomaalaisista potilaista. Toimitusjohtaja Markus Oravan mukaan suurimmat ryhmät ovat venäläiset, virolaiset ja norjalaiset. Hän näkee Suomen terveysturismin vahvuuksiksi korkean terveydenhuollon tason ja infrastruktuurin sekä luotettavan ja turvallisen ympäristön. Suurin haaste on se, ettei Suomea tunneta. Helsingissä sijaitseva Doctares on Pohjoismaiden ainoa yksityinen syöpäsairaala. Sen asiakkaista yli neljännes tulee ulkomailta.

Saarikko: Perhevapaiden uudistus toteutunee vasta seuraavalla hallituskaudella

Aamulehti 26.07.2017

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko arvelee, että perhevapaiden uudistuksen toteutus jäänee seuraavalle hallitukselle. Hän aikoo kuluvalla hallituskaudella laittaa perhevapaiden osalta voimavaransa siihen, että osa-aikatyöstä tulisi aidompi mahdollisuus pienten lasten vanhemmille. Saarikko toivoo, että perhevapaauudistuksen valmistelu saadaan käyntiin. Selvitystyö tulee tehdä perusteellisesti ja laajapohjaisesti. Saarikko katsoo, että kotihoidontuen tulee pysyä perheiden valittavissa. Original content in Finnish

Suomeen muuttaneiden ihmisten Suomessa syntyneiden lasten rokottamisessa eroja

YLE Uutiset 26.07.2017

THL:n tutkimuksen mukaan Afrikasta ja Aasiasta Suomeen muuttaneiden ihmisten Suomessa syntyneet lapset rokotetaan keskimäärin useammin kuin kantasuomalaisten lapset. Sen sijaan muualta Euroopasta ja entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneiden henkilöiden Suomessa syntyneet lapset rokotetaan keskimäärin harvemmin kuin kantasuomalaisten lapset. THL vertasi tutkimuksessaan MPR-rokotteen ja influenssarokotteen rokotuskattavuutta. Kantasuomalaisten lasten MPR-rokotteen kattavuus oli 96,3 %. Entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneiden henkilöiden Suomessa syntyneiden lasten rokotekattavuus oli 91 %. Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta Suomeen tulleiden ihmisten Suomessa syntyneiden lasten rokotekattavuus oli 97 %. Influenssarokotteen osalta kantasuomalaisten lasten rokotekattavuus oli 31,6 %, entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden henkilöiden Suomessa syntyneiden lasten 16,2 % ja Aasiasta muuttaneiden henkilöiden Suomessa syntyneiden lasten 47,1 %. Tutkimuksessa oli mukana vuosina 2010-2014 syntyneitä lapsia. THL tutkii jatkotutkimuksessaan rokotekattavuuden erojen syitä. Niitä voi olla useita. Tutkimus valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Original content in Finnish