Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Tehokas hoito ja hoiva ovat veronmaksajan etu

30.03.2017 11:13

SDP esitteli torstaina 30.3 eduskunnan Pikkuparlamentissa ehdotuksensa sote-yritysten verovälttelyn torjumiseksi. Yhteisöverojen sijaan Hyvinvointialan liitto kannustaa keskustelemaan, mitä veroeuroilla tosiasiassa saadaan aikaan ja miten palvelut turvataan kaikille varallisuudesta riippumatta.

Lue lisää

Sote-uudistuksessa suunta on oikea, eteenpäin!

30.03.2017 6:12

Valinnanvapauskeskusteluissa on usein pelkona, että vain vahvimpien mahdollisuudet paranevat. Toiminnan tehostuminen voi kuitenkin vapauttaa voimavaroja, joita voidaan suunnata juuri heikoimmille, sanoi professori Mats Brommels puhuessaan ”Mitä olisi sote ilman valinnanvapautta” -tilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona 29.3.

Lue lisää

Tuore kyselytutkimus: Kansalaiset luottavat sote-palveluntuottajiin

29.03.2017 6:30

Enemmistö suomalaisista uskoo hoitoon pääsyn paranevan tai pysyvän ennallaan ja sote-palveluntuottajiin luotetaan, kertoo Aula Researchin tekemä tuore kansalaistutkimus. Tutkimuksen tulokset julkistettiin Hyvinvointialan liiton ja Lääkäripalveluyritykset ry:n järjestämässä ”Mitä olisi sote ilman valinnanvapautta” -tilaisuudessa 29.3.2017 Helsingissä.

Lue lisää

RSS

Sote-uudistuksen valinnanvapauden rahoituksessa heikkouksia

Talouselämä 28.04.2017

Suora valinnanvapaus astuu voimaan monissa sote-palveluissa vuoden 2019 alussa. Sote-uudistuksen yksityiskohdat ja rahoitus ovat kuitenkin levällään, vaikka muutos on tärkeä ja perusteltu. Lehti listaa neljä sote-uudistuksen rahoituksen heikkoutta. Ensimmäinen on se, että hammashoito tulee kalliiksi, eivätkä maakunnat halua ottaa kustannusvastuuta sadoista tuhansista asiakkaista, jotka käyttävät nyt yksityistä hammashoitoa. Ihmiset eivät siis saa hoitoja ilmaiseksi tai halvalla tulevaisuudessa. Toiseksi valinnanvapaus myöhästyy, sillä moni maakunta haluaa aloittaa valinnanvapauden vasta vuosien kuluttua. Hallitus taipuu paineiden edessä, joten valinnanvapaus tulee täysillä voimaan vasta vuosina 2022 ja 2023. Viivästynyt ja pirstaleinen aloitus tulee kalliiksi. Kolmanneksi potilaat siirtyvät hoitojonoista markkinoille, jolloin myös paljon erikoislääkäreitä siirtyy terveysyrityksiin. Tämä huolestuttaa monia sairaanhoitopiirejä. Neljänneksi edessä on miljoonien eurojen urakka, kun kaikki potilaan hoidon kannalta olennainen tieto täytyy saada kulkemaan sujuvasti tietojärjestelmissä. Kunnat eivät halua rahoittaa isoja tietojärjestelmähankkeita, joten valtio halutaan maksumieheksi.

Super: Sote-uudistus saattaa heikentää hoitoalan henkilöstön asemaa

Demokraatti.fi 27.04.2017

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Super ei hyväksy sote-uudistuksen maksattamista työntekijöillä. Liiton edustajisto haluaa, että henkilöstö otetaan mukaan sote-uudistuksen valmisteluun maakuntatasolla. Uudistus tietää noin 200 000 sosiaali- ja terveysalan työntekijälle työnantajan vaihtoa, ja Superissa pelätään valinnanvapauden ja yhtiöittämisvelvoitteen heikentävän henkilöstön asemaa. Superissa pelätään, että yksityisissä hoiva-alan yrityksissä yleistyisivät ns. runkosopimukset, joissa jokaista työvuoroa varten solmitaan erillinen työehtosopimus. Liiton mukaan runko- tai ns. nollatuntisopimukset eivät sovellu hoitoalalle, sillä työntekijöille ei turvata suojaa esimerkiksi sairauspoissaoiloissa ja hoidettavat asiakkaat tarvitsevat apua joka päivä. Super muistuttaa, että jos liiton uhkakuvat toteutuvat naisvaltaisella hoitoalalla, sukupuolten välinen epätasa-arvo työelämässä kasvaa. Original content in Finnish

Valinnanvapauslakiin tulossa uusia pilottihankkeita

Karjalainen 27.04.2017

Sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo sosiaali- ja terveysministeriöstä vahvistaa, että valinnanvapauslakiin tulee uusia pilottihankkeita. Valitut maakunnat, jotka ottaisivat uudet tekemisen keinot käyttöön ennen lain voimaan astumista, saisivat valtionavustusta sekä pitemmät siirtymäajat. Vastuun sote-palveluista on määrä siirtyä kunnilta maakunnille vuonna 2019. Pohjois-Karjalassa on jo siirrytty maakunnalliseen Siun sote -malliin, joka ennakoi osaltaan valtakunnallisen tason sote-uudistusta. Siun sotelta on toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen mukaan alustavasti tiedusteltu, olisiko sillä kiinnostusta osallistua valtakunnalliseen pilottihankkeeseen. Hän ei vielä osaa kommentoida asiaa, sillä hankkeiden kriteereitä ja reunaehtoja ei tiedetä.