Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät  80 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Hyvinvointialan liitto valinnanvapauslakiesityksestä: Valmistelun tie on kuljettu loppuun - Valinnanvapauslaki on välttämätön

8.03.2018 11:36

Hallituksen tänään eduskunnalle antama valinnanvapauslakiesitys on vietävä maaliin. Julkisten palvelujen tuottavuus on hälyttävän heikko ja sitä on pakko lisätä. Sote-uudistus on välttämätön ja se on toteutettava valinnanvapauden kautta, sanoo Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Lue lisää

Sosiaalipalvelualan sovintoesitys hyväksytty – kaikki alan työtaistelu-uhat peruuntuvat

5.03.2018 15:15

Hyvinvointialan liitto ja alan palkansaajaliitot ovat hyväksyneet valtakunnansovittelija Minna Helteen yleisen linjan mukaisen sovintoesityksen yksityisen sosiaalipalvelualan työkiistan ratkaisemiseksi.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto pahoittelee palkansaajajärjestöjen työriidan laajentamista

2.03.2018 13:15

Palkansaajajärjestöt ovat laajentaneet entisestään työtaistelua ja antaneet kolmannen lakkovaroituksen. Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidan taustalla on kiista alan työehtosopimuksen uudistamisesta. Toisin kuin työntekijäliitoista on kerrottu, Hyvinvointialan liitto on pyrkinyt aktiivisesti ratkaisuun ja tuli vastaan monessa työntekijäpuolen tavoittelemassa asiassa neuvotteluissa. Ratkaisun tulee kuitenkin syntyä yleisen linjan puitteissa, niin kuin muillakin toimialoilla.

Lue lisää

Katso uusimmat uutiset täältä

RSS

Pohjois-Pohjanmaan kaikki kunnat mukaan valinnanvapauspilottiin

Kaleva 14.03.2018

Pohjois-Pohjanmaan liiton mukaan kaikki maakunnan kunnat ja kuntayhtymät ovat jollain tavalla mukana uudessa valinnanvapauspilotissa. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kokeilu toteutetaan laajimpana Oulussa ja Kuusamossa sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella. Pienimuotoisempia kokeiluja tehdään Selänteessä, Kalliossa, Oulunkaarella sekä Haapavedellä, Kempeleessä, Muhoksella, Oulaisissa, Pyhännällä ja Taivalkoskella. Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen projektipäällikkö Sirkka-Liisa Ollin mukaan myös varsinaisen asiakaspilotoinnin ulkopuolelle jäävät kunnat ovat mukana palveluiden kehittämisessä. Pilotin kuluessa maakunnalle luodaan uusien sote-palveluiden toimintamallit. Sosiaali- ja terveysministeriön odotetaan päättävän rahoituksesta huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Pilotit alkaisivat heinäkuussa 2018, jos valinnanvapauslaki tulee voimaan kesäkuussa. Original content in Finnish

Kuntaliitto: Kuntien taloudelliset toimintaedellytykset turvattava

Press Release Kuntaliitto 15.03.2018

Kuntaliiton mukaan Suomen hallituksen pitää kehysriihen päätöksillä huolehtia kuntien taloudellisista toimintaedellytyksistä ja poistaa riskitekijöitä. Mahdolliset veroperusteisiin ja maksuihin tehtävät muutokset pitää kompensoida kunnille täysimääräisesti. Kiinteistöveron uudistusta pitää edistää määrätietoisesti ja kuntien tulopohjan laajentamista selvittää kehyskaudella osana rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistamista. Kehyskaudella tehtävissä valtion ja kuntien välisissä kustannustenjaon tarkistuksissa pitää kiinnittää erityistä huomiota kiky-leikkausten ja valtionosuuden välisen yhteyden oikeaan toteutustapaan. Kuntaliitto esittää, että sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia erityyppisten kuntien reaalitalouteen selvitetään yhteistyössä ministeriöiden, Kuntaliiton ja kuntien kanssa jo keväällä 2018 ja valmistelu tehdään yhteneväisiin laskelmiin perustuen. Tarvittavat muutokset on huomioitava lainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanossa. Uudistuksen toimeenpanon muutoskustannuksiin kunnille on varattava riittävät resurssit. Kuntaliiton mukaan viimeistään kehysriihessä pitää tehdä päätökset alueellisten kuntapohjaisten työllisyyskokeilujen jatkamisesta vuoden 2019 loppuun asti niin, että niiden toimintamallit samalla vakinaistetaan lainsäädäntömuutoksin osaksi kasvupalveluiden allianssimallia. Kuntien ja maakuntien on voitava sopia joustavasti työnjaoista ja tehtävistä mm. alueelliset erityispiirteet huomioiden. Kuntaliitto kannattaa esitystä liikenneverkon kehittämisestä 12-vuotisen parlamentaarisesti valmistellun suunnitelman pohjalta mutta muistuttaa, että kuntien infrassa on selvästi valtion tieverkkoa laajempi korvausvelka. Sitä on kurottava umpeen valtion ja kuntien yhteisillä toimenpiteillä, joita koskevat päätökset tulee tehdä kehysriihen yhteydessä. Original content in Finnish

Superin Paavola: Riittävä henkilöstön määrä parantaisi varhaiskasvatuksen laatua

Press Release Super 15.03.2018

Superin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii kokonaisvaltaista keskustelua varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta. Julkisuudessa on korostettu lastentarhanopettajien roolia ja palkkausta. Päiväkotien suurin ammattiryhmä ovat kuitenkin lähihoitajat ja lastenhoitajat, joita on 40 % henkilökunnasta. Varhaiskasvatuksen suurin ongelma ei ole työntekijöiden koulutustaso vaan hoitoryhmien liian suuri koko. Varhaiskasvatuksen laatu ei parane yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia lisäämällä vaan huolehtimalla siitä, että henkilöstöä on tarpeeksi koko toiminta-ajan. Eduskunnan käsittelyssä olevan varhaiskasvatuslain muutosesitykset pohjautuvat liian yksipuolisesti rakennettuun pedagogiseen näkemykseen, ja siinä esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen henkilöstörakenteiden muuttamisineen vaatii liian pitkän siirtymäajan. Lastentarhanopettajien työajasta jopa 12 % voidaan käyttää toiminnan suunnitteluun, jolloin he eivät ole lasten luona. Lakiesityksen mukaiset muutokset henkilöstörakenteeseen johtaisivat isompiin lapsiryhmiin ja lasten ja henkilöstön kuormituksen kasvuun. Lakiesityksen uskottavuutta ja toimivuutta voidaan parantaa säätämällä, että edes alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä olisi kaksi lastenhoitajaa ja yksi lastentarhanopettaja. Pienten lasten rutiinit ovat hyvin perushoidollisia, ja lastenhoitajien suurempi osuus on perusteltu. Original content in Finnish