Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Ensihoitoasetus tukee hallituksen tavoitetta monituottajamallista

1.09.2017 6:46

Hyvinvointialan liitto pitää tuoretta sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitoasetusta oikeana askeleena kohti aitoa monituottajamallia ensihoidossa. Asetus koskee ensihoidon palvelutasopäätöksen laatimista koskevia säännöksiä.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto jyrkkänä: Sote-kaupat eivät kaipaa muista poikkeavaa erityissääntelyä!

28.08.2017 11:48

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierros sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportista on päättynyt. Hyvinvointialan liitto ei kannata tehtyjä esityksiä. Toimialalla ei ole tarvetta normaalia tiukemmille erityissäännöille. Jo eduskunnassa oleva esitys määräaikaisesta yrityskauppojen laajennetusta ilmoitusvelvollisuudesta tulee vetää pois.

Lue lisää

Yksityinen ja julkinen samalle viivalle päivähoidossa

16.08.2017 11:37

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää pieni- ja keskituloisten lapsiperheiden päivähoidon asiakasmaksujen alentamista. Lakiesityksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja poistaa kannustinloukkuja. Hyvinvointialan liitto kannattaa lakiehdotuksien tavoitteita. Liitto korostaa lausunnossaan yksityisten ja julkisten tuottajien tasavertaista kohtelua.

Lue lisää

RSS

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2018

Press Release sosiaali- ja terveysministeriö 19.09.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää eduskunnalle, että hallinnonalan määrärahat vuodelle 2018 ovat noin 15 miljardia euroa. Tämä on 0,36 miljardia enemmän kuin vuonna 2017. Työttömyysturvaan osoitetaan 2,7 miljardia euroa, mikä on 168 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Vähennys johtuu työttömyysasteen alenemisesta. Perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen, perustoimeentulotukeen ja eräisiin palveluihin varataan 4,3 miljardia euroa, mikä on 200 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Sairausvakuutuksen rahoitukseen esitetään 2,1 miljardia euroa, mikä on 169 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Lisäys johtuu kilpailukykysopimuksesta. Eläkkeisiin varataan 4,6 miljardia euroa. Summa on 73 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Takuueläkkeen korottamiseen kohdennetaan 18 miljoonaa euroa. Kuntien järjestämään sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytetään 287,5 miljoonaa euroa, ja summa kasvaa 105 miljoonalla eurolla. Original content in Finnish

Pihlajalinna hakee Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun

Keskisuomalainen 19.09.2017

Pihlajalinna Terveys Oy on jättänyt hakemuksen palvelutuottajaksi Jyväskylän avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen valinnanvapauskokeiluun. Hakemus käsitellään 22.9.2017 mennessä. Jos yritys täyttää tuottajalle asetetut ehdot, Pihlajalinna voi aloittaa palvelutuotantonsa marraskuun 2017 alusta lähtien. Kokeilussa ovat jo mukana Mehiläinen ja Medics24.

Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeutta aiotaan laajentaa

Aamulehti 19.09.2017

Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden oikeutta määrätä lääkkeitä aiotaan laajentaa. STM:n neuvotteleva viranhaltija Marjukka Vallimies-Patomäki kertoo, ettei kyse ole merkittävästä laajentamisesta, vaan hoitajien vastaanotolla yleisimmin käyvien potilasryhmien lääkkeiden valikoima kasvaa hieman. Esitys aiotaan saada lausuntokierrokselle vuoden 2017 aikana. Toistaiseksi lääkkeenmääräämisoikeus on 308 sairaanhoitajalla. Lääkäriliiton mielestä nykyinenkin malli on tarpeeton lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamisesta puhumattakaan. Lääkäriliiton toiminnanjohtajan Hannu Halilan mukaan diagnoosin teko kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan lääkärille. Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen toteaa, ettei toiminnassa voida mennä taaksepäin. Tehy on toivonut oikeuden laajentamista myös erikoissairaanhoitoon ja julkisen sektorin ostopalveluihin. Original content in Finnish