Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Tehokas hoito ja hoiva ovat veronmaksajan etu

30.03.2017 11:13

SDP esitteli torstaina 30.3 eduskunnan Pikkuparlamentissa ehdotuksensa sote-yritysten verovälttelyn torjumiseksi. Yhteisöverojen sijaan Hyvinvointialan liitto kannustaa keskustelemaan, mitä veroeuroilla tosiasiassa saadaan aikaan ja miten palvelut turvataan kaikille varallisuudesta riippumatta.

Lue lisää

Sote-uudistuksessa suunta on oikea, eteenpäin!

30.03.2017 6:12

Valinnanvapauskeskusteluissa on usein pelkona, että vain vahvimpien mahdollisuudet paranevat. Toiminnan tehostuminen voi kuitenkin vapauttaa voimavaroja, joita voidaan suunnata juuri heikoimmille, sanoi professori Mats Brommels puhuessaan ”Mitä olisi sote ilman valinnanvapautta” -tilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona 29.3.

Lue lisää

Tuore kyselytutkimus: Kansalaiset luottavat sote-palveluntuottajiin

29.03.2017 6:30

Enemmistö suomalaisista uskoo hoitoon pääsyn paranevan tai pysyvän ennallaan ja sote-palveluntuottajiin luotetaan, kertoo Aula Researchin tekemä tuore kansalaistutkimus. Tutkimuksen tulokset julkistettiin Hyvinvointialan liiton ja Lääkäripalveluyritykset ry:n järjestämässä ”Mitä olisi sote ilman valinnanvapautta” -tilaisuudessa 29.3.2017 Helsingissä.

Lue lisää

RSS

Sote-muutosjohtajat valinnanvapauspaketista: Tarvitaan siirtymäaika

YLE Uutiset 21.04.2017

Yle Uutiset on kysynyt jokaisen maakunnan sote-muutosjohtajan kantaa valinnanvapauspakettiin. Enemmistö sote-uudistuksen toimeenpanoa maakunnissa valmistelevista sote-muutosjohtajista toivoo lisäaikaa etenkin asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönotolle. Peräti 72 % eli 13 johtajaa maakuntien 18:sta sote-muutosjohtajasta uskoo, että siirtymäaika tarvitaan ainakin näille valinnanvapauspaketin osille eli henkilökohtaiselle budjetille ja asiakassetelille. Johtajien mielestä lisäaika on tarpeen, koska kaikkea ei ehditä saada valmiiksi 1.1.2019 mennessä, jolloin sote-lakien on tarkoitus tulla voimaan. Reilu neljännes sote-muutosjohtajista on sitä mieltä, ettei siirtymäaikaa tarvita. Sote-muutosjohtajista 67 % katsoo, että soten valinnanvapausmallia pitäisi ottaa käyttöön vaiheittain usean vuoden aikana. Kolmasosa sote-muutosjohtajista puolestaan vastustaa valinnanvapausmallin käyttöönoton maakunnittaista porrastusta usean vuoden jaksoille. Original content in Finnish

Kysely: Lääkärit erimielisiä valinnanvapauden vaikutuksesta työmarkkinoihin

Mediuutiset 21.04.2017

Mediuutisten teettämän työnantajamielikuvatutkimuksen mukaan yli kolmasosa lääkäreistä uskoo, ettei potilaiden valinnanvapauden lisääminen vaikuta heidän omaan työmarkkina-asemaansa. Vahvimmin näin ajattelivat erikoislääkärit. Nuorten Lääkärien Yhdistyksen puheenjohtaja Iiro Karhiaho kuitenkin arvioi, että maakunnan liikelaitoksista voi hävitä valtava määrä potilaita, minkä vuoksi nykyiset lääkärin virat ovat uhattuina. Viidesosa kyselyyn vastanneista lääkäreistä uskoi työmarkkina-asemansa heikentyvän valinnanvapauden takia, mutta yhtä suuri osuus arvioi sen parantuvan. Karhiaho on huolissaan sote-keskusten päätymisestä isojen ketjujen pyöritettäviksi. Kilpailulle ja palvelujen markkinoinnille tulisi hänen mielestään luoda selvät pelisäännöt.

Keski-Suomi hakee aikaistettuun sote-pilottiin

Keskisuomalainen 21.04.2017

Keski-Suomen poliittinen ohjausryhmä aikoo hakea sote-pilottiin, jolla aikaistetaan valinnanvapautta. Pilottikokeiluun pääseminen merkitsisi yhtiöitettyjen sote-keskusten palvelutoiminnan alkamista jo kesällä 2018 eli Keski-Suomessa puoli vuotta suunniteltua aiemmin. Sosiaali- ja terveysministeriön kokeiluun haetaan kesällä 2017 ja maakunnat valitaan syksyllä 2017. Maakunnan poliittinen ohjausryhmä vetoaa Keski-Suomen kuntiin, että ne pidättyisivät osa-optimoinnista ja pitkiin ulkoistussopimuksiin ryhtymisestä.