Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Hyvinvointialan liitto: Yksityiset tuottajat valmiita tekemään osansa sote-urakassa

20.10.2017 7:47

Hyvinvointialan liitto näkee positiivisena, että hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi vihdoin etenee. On hyvä, että kaikki valinnanvapauden välineet ovat edelleen mukana.

Lue lisää

Yksityissairaaloita tarvitaan jatkossakin – asiakkaita päivittäin tuhansia

6.10.2017 11:39

Hyvinvointialan liitto on huolissaan alueellisen erikoissairaanhoidon uudistuksen vaikutuksista yksityisiin toimijoihin. Uudistuksen tavoitteena on julkisen sektorin sairaalatoiminnan uudelleen järjesteleminen, mutta vaikutukset näyttäisivät ulottuvan dramaattisesti myös yksityiseen sektoriin. Tämä ei liene ollut lainsäätäjän tarkoitus.

Lue lisää

Apteekit murtamassa omaa monopoliaan

25.09.2017 11:18

Apteekkien into laajentaa toimintaansa terveyspalveluihin kiihtyy. Hyvinvointialan liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry kannattavat lääkejakelujärjestelmän kehittämistä kilpailuneutraliteetti huomioiden. Potilasturvallisuudesta ei saa tinkiä missään oloissa.

Lue lisää

RSS

STM:n Varhila: Asiakassetelin voi myöntää vain maakunnan liikelaitos

STT Mediapankki 19.10.2017

STM:n ylijohtajan Kirsi Varhilan mukaan sote-uudistuksen valinnanvapausesityksen kiistaa herättäneen asiakassetelin saa myöntää ainoastaan maakunnan liikelaitos, ei sote-keskus. Jos asiakas on saanut asiakassetelin jotain palvelua varten, siitä on mahdollista myös kieltäytyä. Asiakassetelistä tulee pakollinen väline maakunnan liikelaitoksille. Sitä on tarjottava kotipalvelun, kotihoidon, asumispalvelujen, sosiaalisen kuntoutuksen ja tiettyjen kirurgisten toimenpiteiden ostamiseen yksityisiltä yrityksiltä. Sen voi ottaa käyttöön muissakin palveluissa. Setelien käyttöönotto porrastetaan. Ne on otettava käyttöön viimeistään heinäkuun 2020 alussa esimerkiksi kotipalvelussa, kotihoidossa, asumispalveluissa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa ja vuoden 2022 alussa tietyissä kiireettömissä leikkauksissa ja kiireettömissä vastaanottokäynneissä. Sote-keskukset aloittavat vuoden 2021 alusta. Sote-keskus on mahdollista valita 1.10.2020 alkaen. Hammashoitoyksiköt käynnistyvät vuoden 2022 alusta. Original content in Finnish

Yksityiselle leikkaustoiminnalle tulee laatukriteerit

Press Release Sosiaali- ja terveysministeriö 19.10.2017

Yksityiselle leikkaustoiminnalle laaditaan laatukriteerit. Kriteereillä halutaan varmistaa kirurgisten toimenpiteiden ja leikkausten laatu ja potilasturvallisuus. Tavoitteena on myös lisätä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien yhdenvertaista kohtelua. Laatukriteerit valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä osana valinnanvapauslain valmistelua. Laatukriteerit laaditaan yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä. Kriteerien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018 mennessä. Laatukriteerit olisivat peruste julkisella rahalla tehtävälle kiireettömälle leikkaustoiminnalle. Original content in Finnish

Erikoissairaanhoidon asiakassetelille tulee lisäaikaa

STT Mediapankki 19.10.2017

Hallitus on esitellyt ratkaisuja sote-uudistuksen valinnanvapauden ongelmakohtiin. Hallitus haluaa varmistaa julkisen sairaanhoidon pohjaa lykkäämällä asiakassetelin käyttöönottoa erikoissairaanhoidossa ja määrittämällä leikkausten laatukriteerit myös yksityisille terveysyrityksille. Maakuntien pitää ottaa asiakasseteli käyttöön viimeistään heinäkuussa 2020. Tiettyihin erikoissairaanhoidon palveluihin kuten tyrä- ja vaivaisenluun leikkauksiin ne tulevat kuitenkin vasta vuoden 2022 alussa. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoo, että yksityisen leikkaustoiminnan laatukriteerit määritellään lailla siltä osin kuin ne koskevat julkisella rahalla hankittavaa kiireetöntä leikkaustoimintaa. STM:n ylijohtajan Kirsi Varhilan mukaan tavoiteltujen miljardisäästöjen toteutuminen on kiinni siitä, miten asiakkaat käyttäytyvät ja miten järkeviä ja osaavia maakunnat ovat järjestäjinä. THL:n pääjohtaja Juhani Eskola ei usko, että tällä mallilla saadaan säästöjä. Se on monimutkainen, hankalasti hallittava ja vaatii paljon asiakkaalta. Original content in Finnish