Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät  80 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Hyvinvointialan liitto: Lakko uhkaa asiakasturvallisuutta

20.02.2018 13:49

Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidan taustalla on kiista alan työehtosopimuksen uudistamisesta. Toisin kuin työntekijäliitoista on kerrottu, Hyvinvointialan liitto pyrki aktiivisesti ratkaisuun ja tuli vastaan monessa työntekijäpuolen tavoittelemassa asiassa. Muun muassa palkankorotuksia kohdennettiin työnantajatarjouksessa alimpiin taulukkopalkkoihin, kuten työntekijäpuolella oli toivottu. Ratkaisun tulee kuitenkin syntyä yleisen linjan puitteissa, niin kuin muillakin toimialoilla.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto pyrki aktiivisesti ratkaisuun - sosiaalipalvelualalta lakkovaroitus

16.02.2018 11:31

Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n neuvottelut päättyivät tuloksettomina eilen 15.2. Toisin kuin työntekijäliitoista kerrotaan, Hyvinvointialan liitto pyrki aktiivisesti ratkaisuun ja tuli vastaan monessa työntekijäpuolen tavoittelemassa asiassa. Liiton mukaan ratkaisun tulee syntyä yleisen linjan puitteissa, kuten muillakin toimialoilla.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto valinnanvapauskompromissista: Parannus nykytilaan, tavoitteisiin pääsy jää maakuntien vastuulle

21.12.2017 10:01

Hallitus ei ole juurikaan muuttamassa valinnanvapausesityksessä perustason valinnanvapautta, henkilökohtaista budjettia tai asiakasseteliä. Huono ratkaisu oli poistaa maakuntien velvoittavuus käyttää asiakasseteliä erikoissairaanhoidossa.

Lue lisää

RSS

Sote-rajoituslain kiristykset eivät hillitsemässä yksityisiä terveysyrityksiä

Kansan Uutiset 20.02.2018

Sote-rajoituslain kiristykset eivät näytä vaikuttavan yksityisiin terveys- ja hyvinvointialojen yrityksiin, jotka hakevat nyt sopimuksia yksittäisten kuntien kanssa. Kunnille esitetään yhteisyrityksen perustamista niin, että yritykselle tulee enemmistö omistuksesta. JHL:n erityisasiantuntija Sari Bäcklund ymmärtää kuntien halun pitää palvelut lähellä mutta huomauttaa, että samalla yhteisyritykset rajoittavat sote-uudistuksen valinnanvapautta ja voivat pahimmillaan johtaa miljardien eurojen lisälaskuihin. Maakuntien pitää turvata valinnanvapaus, jolloin niiden täytyy neuvotella kaikki ulkoistukset uudelleen tai irtisanoa sopimukset. Bäcklundin mukaan laki on kirjoitettu niin epäselvästi, että irtisanominen voi aiheuttaa kustannuksia kunnalle tai maakunnalle. Rajoituslain kiristykset koskevat ulkoistussopimuksia, jotka ovat voimassa vuoden 2020 jälkeen. Bäcklundin mukaan yritykset pyrkivät nyt saamaan sopimukset valmiiksi ennen sote-paketin eduskuntakäsittelyä ja maakuntalain voimaantuloa. JHL toivoo, että maakunnat alkaisivat valvoa omaa etuaan ja estää ulkoistuksia kuntien ja yritysten yhteisyrityksiin. Original content in Finnish

Valinnanvapauden ennakkotarkastuksen välttämisessä riskejä

Iltalehti (E-edition PDF) 21.02.2018

Hallituksen valinnanvapautta koskevilta oikeudellisilta tulkinnoilta on kaatunut yksi tärkeä perustelu EU-tuomioistuimen kumottua EU-komission päätöksen, joka koskee Slovakian valinnanvapausjärjestelmää. Asia liittyy kiistaan siitä, pitäisikö Suomen viedä sote-uudistuksen valinnanvapaus komission ennakkotarkastukseen. Ennakkotarkastus pitkittäisi lain käsittelyä, mutta voisi pienentää vahingonkorvausten riskejä, jotka voivat laueta valinnanvapauden alettua vuonna 2021. Hallituksen mielestä ennakkotarkastusta ei tarvita, ja se on viitannut kantansa tueksi komission päätökseen, jonka mukaan Slovakian sairausvakuutusjärjestelmä ei ole taloudellista toimintaa vaan EU:n valtiontukisääntelyn ulkopuolelle jäävää solidaarista toimintaa. EU-tuomioistuin on kuitenkin päätynyt pitämään järjestelmää taloudellisena toimintana. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nergin mukaan tuomioistuimen päätös ei muuta hallituksen kantaa. Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raution mielestä Slovakia-tapaus puolestaan vahvistaa tulkintaa, että valinnanvapaus olisi syytä viedä komission ennakkotarkastukseen KHO:n esityksen mukaisesti. Jos Suomi rikkoo EU:n valtiontukisääntöjä, komissio voi nostaa rikkomuskanteen ja EU-tuomioistuin todeta rikkomuksen tapahtuneen. Raution mukaan tällöin rikkomuksesta vahinkoa kärsineet tahot voivat vaatia valtiolta korvausta vahingosta siltä ajalta, jonka EU-oikeuden vastainen tila on ollut voimassa. Original content in Finnish

Lahden kaupunginhallitus vahvisti palvelusetelin ehdot

Etelä-Suomen Sanomat (E-edition PDF) 20.02.2018

Lahden kaupunginhallitus on vahvistanut päivähoidon palvelusetelijärjestelmän ehdot. Palveluseteliin mukaan tulevien päiväkotien aukiolovelvoite rajataan klo 7-17 välille, kun sivistyslautakunta esitti aukioloajoiksi klo 6-18. Päiväkodeille tulee myös oikeus halutessaan veloittaa enintään 75 euron lisämaksu kuukaudessa lasta kohden. Lautakunta oli esittänyt, ettei lisämaksuja saisi periä. Palvelusetelin perusmaksu pysyi lautakunnan määrittelemässä 825 eurossa. Kaupunginhallitus käsitteli palvelusetelin ehtoja, koska porvariryhmien mielestä lautakunnan päättämät ehdot olivat paikallisten toimijoiden kannalta hankalia. Original content in Finnish