Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät  lähes 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto HALIn toimialoilla 26.-28.9.

21.09.2018 13:27

21.9. tulleen tiedon mukaan Tehy, SuPer, Talentia, Jyty, Terveydenhoitajaliitto ja ERTO ovat julistaneet edustamilleen TES-aloille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. HALIssa se koskee etenkin yksityistä sosiaalipalvelualaa ja terveyspalvelualaa ja tehyläisten osalta myös ensihoitoalaa. Muiden liittojen ilmoituksia voi vielä olla tulossa.

Lue lisää

Eduskunnan käsittelyssä oleva soten palveluntuottajalaki tulee saattaa pikaisesti voimaan

21.09.2018 8:13

Lastensuojelu on luvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa, jonka valvonta on vakiintunutta. Sijaintikuntien sosiaalitoimi tekee yksityisiin lastensuojelulaitoksiin tarkastuskäynnit vuosittain. Myös sijoittavat kunnat tekevät vuosittain tarkastuskäyntejä. Hyvinvointialan liiton johtavan asiantuntija Aino Närkin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollosta on vaikea löytää toista palvelua, jossa toteutuisi yhtä paljon tarkastuskäyntejä kuin lastensuojelussa.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto paheksuu ilmoitettuja työtaistelutoimia

17.09.2018 8:51

Hyvinvointialan liiton mukaan työntekijäpuolen pitäisi käyttää muita keinoja näkemystensä esittämiseen, kuin kiistan ulkopuolisten tahojen arjen ja hyvän hoivan ja hoidon vaikeuttamista.

Lue lisää

Katso uusimmat uutiset täältä

RSS

Terveydenhoitopalvelujen markkinoinnille eettiset pelisäännöt

Mediuutiset 21.09.2018

Sairaanhoitopiirien johtajat ovat hyväksyneet ohjeet terveydenhoitopalvelujen markkinoinnin eettisiksi pelisäännöiksi. Ohjeistusta valvomaan perustetaan neuvottelukunta. Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n puheenjohtaja Hannu Juvonen toteaa, että terveydenhoitopalveluissa on meneillään merkittävä muutos, jossa asiakkaiden valinnanvapaus ja kilpailu palveluntuottajien välillä lisääntyy. Ohjeissa otetaan huomioon KKV:n näkemykset ja terveydenhuollon alan erityiset vaatimukset markkinoinnin etiikkaan. Juvosen mukaan toiveena on se, että alkuun kaikki sairaanhoitopiirit hyväksyvät ohjeiston ja sitoutuvat noudattamaan sitä. Myöhemmin mukaan voivat tulla myös muut julkisen terveydenhuollon palveluntuottajaorganisaatiot sekä yksityiset yritykset. Original content in Finnish

Keskusta haluaa uudistaa sosiaaliturvaa ja perhevapaita

STT Mediapankki 22.09.2018

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä arvioi, että seuraavalla vaalikaudella tehdään merkittäviä uudistuksia sosiaaliturvaan ja perhevapaisiin. Keskustan politiikka- ja toimintapäivillä Jyväskylässä puhuneen Sipilän mukaan nykyinen monesta palasta koostuva sosiaaliturva on liian sekava eivätkä vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset aina jaksa ottaa selvää, mihin etuuksiin he ovat oikeutettuja. Yksinkertaisempi ja joustavampi ratkaisu olisi perustulo, joka on keskustan tavoite. Sipilän mukaan uudistusten lähtökohta on "alkiolainen itsensäauttamiskyky", jonka mukaisesti esim. osatyökykyisten määrää työmarkkinoilla tulisi lisätä. Keskusta tahtoo myös uudistaa perhevapaamallia. Sipilän mukaan isien vapaita tulee pidentää. Keskustan perhevapaamallissa perheillä säilyy valinnanvapaus. Sipilä toteaa, että mallin lähtökohtana on lähinnä perheiden etu, ei niinkään työmarkkinoiden näkökulma. Perhevapaauudistusten kustannuksiksi hän arvioi 200 milj. euroa. Jyväskylässä keskusta kertoi myös halustaan lisätä lapsiperheiden kotiavun resursseja. Sipilän mukaan lapsiperheiden pitää saada apua nopeasti, ja avun pitää tulla kotiin. Esimerkiksi neuvolan työntekijöiden pitäisi voida ohjata kotiapua tukea tarvitseville perheille. Original content in Finnish

Työpaikkojen määrä kasvoi eniten työllistämistoiminnassa 2013-2016

Press Release Tilastokeskus 21.09.2018

Tilastokeskuksen mukaan työpaikkojen lukumäärä työllistämistoiminnan toimialalla kasvoi 16 000:lla vuosien 2013 ja 2016 välillä. Työpaikkojen määrä kasvoi työnvälitystoiminnassa, työvoiman vuokrauksessa ja muissa henkilöstön hankintapalveluissa selvästi muita toimialoja enemmän. Vuoden 2016 lopussa toimiala työllisti 61 500 henkilöä. Seuraavaksi eniten työpaikkojen määrä kasvoi toimialoilla kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina sekä ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta. Kasvu oli voimakkainta Uudellamaalla. Eniten työpaikkoja on toimialoilla terveyspalvelut (175 200 työpaikkaa), koulutus (156 400) ja vähittäiskauppa (143 200). Työpaikkojen määrä väheni eniten vähittäiskaupan toimialalla. Työpaikkojen määrä väheni myös terveyspalveluissa ja koulutuksessa vuosina 2013-2016. Original content in Finnish