Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät  lähes 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Lääkejakelun kilpailuvääristymät poistettava

15.06.2018 8:17

Hyvinvointialan liitto kannattaa lääkejakelujärjestelmän kehittämistä. Kilpailuneutraliteetti on keskeinen asia. Potilasturvallisuudesta ei saa tinkiä missään oloissa.

Lue lisää

Yksityisellä ensihoidolla on jatkossakin merkittävä rooli

14.06.2018 7:17

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tänään terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutosesityksensä. Reformiministerit linjasivat, että palvelujen järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiireiltä maakunnille samassa tahdissa sote- ja maakuntauudistusten kanssa. Yksityisiä ensihoitoyrityksiä edustavat Hyvinvointialan liitto ja Suomen Sairaankuljetusliitto ry (SSK ry) ovat tyytyväisiä siihen, että ratkaisu on tehty.

Lue lisää

Järjestöille selkeä sote-suunta

30.05.2018 7:10

Hyvinvointialan liitto peräänkuuluttaa vahvaa valmisteluotetta valtakunnan ja maakuntien taholta siihen, mikä on moninaisten sote-alan järjestöjen rooli tulevissa uusissa sote- ja maakuntarakenteissa. Liitto suhtautuu erittäin myönteisesti ministeri Saarikon tilaamaan Tuija Braxin selvitystyöhön järjestöjen tulevaisuudesta uusissa sote- ja maakuntarakenteissa sekä sen etenemiseen.

Lue lisää

Katso uusimmat uutiset täältä

RSS

Päivähoito-oikeudesta uusi taistelu eduskunnassa

Lapin Kansa 19.06.2018

Eduskunnassa käsitellään vielä ennen kesätaukoa esitystä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Lakiesityksestä äänestetään todennäköisesti viikolla 26/2018, koska ainakin SDP vaatii subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajausta pois esityksestä. Joulukuussa 2015 eduskunnan enemmistö päätti, etä jos vanhemmat eivät ole kokoaikatyössä tai opiskele päätoimisesti, lapsella on oikeus 20 tuntiin päivähoitoa viikossa. Kunnat ovat voineet itse päättää, ottavatko ne rajaukset käyttöön. Sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta toteaa, että kyseessä on suuri yhdenvertaisuusongelma, kun osassa kunnista rajaus on käytössä ja osassa ei. Eriarvoisuus kasvaa sen perusteella, missä kunnassa perhe asuu. Kansanedustaja Hanna Kosonen kertoo, että varhaiskasvatukseen on valmisteilla uusi malli, vaikka sitä ei tässä lakiesityksessä ole. Uuden varhaiskasvatuslain suurimpia vaikutuksia on se, että henkilöstön koulutustaso nousee vähitellen. Jos eduskunta hyväksyy lain, yliopistokoulutuksen käyneitä lastentarhanopettajia on päiväkodeissa nykyistä enemmän. Tämä mietityttää esimerkiksi OAJ:tä. Original content in Finnish

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa erimielisyyttä asiantuntijakuulemisista

STT Mediapankki 20.06.2018

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on erimielinen siitä, minkä verran valiokunnan tulee kuulla asiantuntijoita hallituksen sote-vastineesta. Keskustan mielestä valiokunta ei enää juurikaan tarvitse kuulemisia valmistellakseen mietintönsä. Useat muut ovat laajempien kuulemisten kannalla. Puhemiesneuvosto on perunut eduskunnan heinäkuun 2018 ensimmäiselle viikolle tehdyt istuntovaraukset, mutta valiokunta voi jatkaa kokouksia, vaikka täysistunnot suuressa salissa eivät enää jatkuisikaan. Original content in Finnish

Helsinki mukana 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa

Press Release Helsingin kaupunki 21.06.2018

Helsingissä alkaa kunnallinen 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus (4 tuntia päivässä) kokeiluna ajalla 1.8.2018-31.7.2019. Kokeilu koskee 2013 syntyneitä helsinkiläisiä lapsia, ja noudattaa varhaiskasvatuksen toiminta-aikoja. Neljä tuntia ylittävältä osalta varhaiskasvatus on maksullista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle erillisrahoitusta 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun kompensoimaan menetettyä maksutuloa. Avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteena on mm. selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia ja edistää vanhempien työllistymistä. Original content in Finnish