Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät  lähes 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Työterveyshuoltoon uhkaa syntyä monopolimarkkina – Kevan suunnitelmat selvitettävä perin pohjin

25.06.2018 5:30

Työterveyshuolto on työhyvinvoinnin ja pidempien työurien kulmakivi. Tämän johdosta on tärkeää, että työterveyshuollon markkina on avoin ja toimii tehokkaasti. Yksikään palveluntuottaja ei saa saada epäreilua kilpailuetua. Kuitenkin julkisalojen eläkevakuuttaja Kevan johdolla ollaan valmistelemassa julkisomisteista työterveyshuoltokonsernia, joka voi sisältää vakavia juridisia ongelmia. Näitä ovat muun muassa kielletty valtiontuki ja eläkevarojen väärinkäyttö.

Lue lisää

Lääkejakelun kilpailuvääristymät poistettava

15.06.2018 8:17

Hyvinvointialan liitto kannattaa lääkejakelujärjestelmän kehittämistä. Kilpailuneutraliteetti on keskeinen asia. Potilasturvallisuudesta ei saa tinkiä missään oloissa.

Lue lisää

Yksityisellä ensihoidolla on jatkossakin merkittävä rooli

14.06.2018 7:17

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tänään terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutosesityksensä. Reformiministerit linjasivat, että palvelujen järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiireiltä maakunnille samassa tahdissa sote- ja maakuntauudistusten kanssa. Yksityisiä ensihoitoyrityksiä edustavat Hyvinvointialan liitto ja Suomen Sairaankuljetusliitto ry (SSK ry) ovat tyytyväisiä siihen, että ratkaisu on tehty.

Lue lisää

Katso uusimmat uutiset täältä

RSS

Terveystalo-konsernin tulos huhti-kesäkuussa 2018

Press Release Terveystalo 17.08.2018

Terveystalo Oyj:n huhti-kesäkuun 2018 liikevaihto oli 189,0 milj. euroa (4-6/2017: 183,6 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 20,2 milj. euroa (16,9). Oikaistu liikevoitto oli 10,7 % (9,2 %) liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 25,5 milj. euroa (22,0). Tammi-kesäkuun 2018 liikevaihto oli 386,5 milj. euroa (1-6/2017: 344,2 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 45,8 milj. euroa (36,7). Oikaistu liikevoitto oli 11,9 % (10,6 %) liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 56,3 milj. euroa (45,8). Terveystalon toimitusjohtajan Yrjö Närhisen mukaan markkinoiden kokonaiskapasiteetti on kasvanut markkinaa nopeammin erityisesti suurissa kaupungeissa, mikä näkyy liikevaihdon kehityksessä vuonna 2018. Kokonaisuutena Terveystalo jatkaa kuitenkin kasvu-uralla. Yhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan. Yhtiö tavoittelee pitkällä aikavälillä 6-8 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 12-13 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia. Original content in Finnish

Silmäaseman tulos huhti-kesäkuussa 2018

Press Release Silmäasema 17.08.2018

Silmäaseman liikevaihto oli 32,8 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2018 (4-6/2017: 31,4 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevaihto kuitenkin laski 0,9 %. Oikaistu liiketulos oli 1,8 milj. euroa (2,7) eli 5,5 % liikevaihdosta (8,7 %). Liiketulos oli 1,3 milj. euroa (-0,6). Tammi-kesäkuussa liikevaihto oli 63,6 milj. euroa (1-6/2017: 61,1 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevaihto laski 1,6 %. Oikaistu liiketulos oli 3,2 milj. euroa (4,3) eli 5,1 % liikevaihdosta (7,0 %). Liiketulos oli 2,4 milj. euroa (0,2). Silmäaseman koko vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2017 liikevaihto oli 118,3 milj. euroa. Oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan 9-13 prosenttia liikevaihdosta, kun huhti-kesäkuussa se oli 10,0 % liikevaihdosta. Original content in Finnish

Virkamiesmuistion mukaan Sdp:n sote-malli on perustuslain vastainen

Ilta-Sanomat 17.08.2018

Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa luottamuksellisen virkamiesmuistion, jonka mukaan Sdp:n esittämät soten ja maakuntahallinnon vaihtoehdot ovat perustuslain vastaisia ja mahdottomia toteuttaa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa sote-uudistuksen käsittelyä 20.8.2018. Virkamiesarvio perustuu Sdp:n ja puheenjohtaja Antti Rinteen esittämiin näkemyksiin puolueen vaihtoehdoista hallituksen esittämälle maakuntamallille. Muistiossa todetaan, että Sdp:n malli on toistaseksi melko selkiintymätön ja linjaukset ovat osittain ristiriitaisia. Lisäksi jos uudistuksessa pidetään kiinni siitä, etteivät sote-kunnat ole ns. itsehallintoalueita, esitys on ristiriidassa perustuslain kanssa. Sote-kuntien verotusoikeutta pidetään ristiriitaisena. Malli johtaisi kokonaisveroasteen nousuun ja verotuksen yhdenvertaisuus vaarantuisi eri alueilla. Original content in Finnish