Hyvinvointialat logo

Kesäaikana 19.6. – 11.8. jäsenneuvonta palvelee klo 9-15.
Iloista ja rentouttavaa kesää!

 

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Kelan tulkkauspalvelujen kilpailutus keskeytettävä

1.06.2017 8:32

Parhaillaan käynnissä oleva Kelan vammaisten tulkkauspalveluja koskeva valtakunnallinen kilpailutus koskettaa lähes kaikkia palvelua tarvitsevia asiakkaita. Kyseessä on 49 miljoonan euron suuruinen julkinen hankinta. Kilpailutus on saanut kritiikkiä tarkoituksenmukaisuuden ja mahdollisten hankintalakiongelmien näkökulmista.

Lue lisää

Ensihoidossa säilytettävä riittävän laaja yksityinen palvelutuotanto

30.05.2017 6:48

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan ensihoitoa koskevia muutoksia terveydenhuoltolakiin ja ensihoitoasetukseen. Lausuntokierroksella olleet säädösluonnokset sellaisinaan toteutuessaan uhkaavat hävittää koko yksityisen ensihoidon toimialan.

Lue lisää

Suun terveydenhuoltoon ei välttämättä tule valinnanvaraa

23.05.2017 5:13

Suun terveydenhuollon suoran valinnan piiriin esitetty palveluvalikoima on korvausmalliin ja käytettävissä olevaan rahaan nähden mahdoton, sanovat Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas ja Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Lue lisää

RSS

Terveystalo ja Diacor irtisanovat 98 työntekijää

Taloussanomat 22.06.2017

Terveystalon ja Diacorin yhdistymiseen liittyvät yt-neuvottelut ovat päättyneet ja yrityksistä irtisanotaan 98 vakituisissa työsuhteissa ollutta työntekijää. Valtaosa vähennyksistä kohdistuu hallinnollisiin tukipalveluihin ja muihin keskitettyihin palveluihin. Irtisanottavien joukossa on jonkin verran hoitohenkilökuntaa, mutta kaikki lääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella. Terveystalon mukaan vähennystarve pieneni neuvottelujen alussa esitetystä enintään 137 henkilötyövuodesta, koska henkilöstöä onnistuttiin muun muassa sijoittamaan muihin tehtäviin. Terveystalon ja Diacorin juridinen fuusio tapahtuu syksyllä 2017. Original content in Finnish

Fazer palkitsee kaksi vireää ikääntymistä tukevaa suunnittelukonseptia

Fazer Group 21.06.2017

Fazer palkitsee kaksi vireää ikääntymistä tukevaa suunnittelukonseptia RSA Student Design Awards -kilpailussa. Se palkitsee kilpailun Agile Ageing -haasteessa sovelluskonseptin, jossa terveellisiä elintarvikkeita voidaan ostaa yksilöllisesti, ja muistibussin, jossa järjestetään vuorovaikutteisia toimintoja ikääntyneille. Original content in Finnish

Taysin johto sivuutti tiedot tietoturva-aukosta

Aamulehti 22.06.2017

Taysin johtoryhmän jäsenet saivat yksityiskohtaista tietoa potilasrekisterin tietoturvariskeistä jo tammikuussa 2016. Ainakin yksi johtajista sai tiedon esimerkiksi siitä, että kaikista Taysin potilastietorekistereistä ei tallennu lokitietoja. Käytäntö on lainvastainen. Tietoturva-aukkoa ei varoituksista huolimatta korjattu. Asia käy ilmi lehden haltuunsa saamista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taysin sisäisistä sähköpostiviesteistä. Taysin potilasrekistereitä koskeva rikostutkinta alkoi vasta toukokuussa 2017, kun Aamulehti uutisoi Taysin lainvastaisista potilastietorekistereistä. Original content in Finnish