Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto edistää sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Suun terveydenhuollossa tapahtumassa kansallinen itsepetos

16.11.2017 8:29

Sote-uudistuksen tavoitteet yhdenvertaisesta palvelujen saatavuudesta, terveyserojen kaventamisesta ja kustannuskasvun taitosta koskevat myös suun terveydenhuoltoa. Yksityisiä palveluntuottajia edustavien Hyvinvointialan liiton ja Lääkäripalveluyritysten mukaan näiden erinomaisten tavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta nyt lausuntokierroksella olevan valinnanvapauslakiesityksen puitteissa.

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto: Kuntoutuspalveluissa palveluketjujen toimivuus taattava

9.11.2017 13:52

Hyvinvointialan liitto pitää tärkeänä, että kuntoutusta tarkastellaan kokonaisuutena hetkessä, jolloin koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusrakenteita uudistetaan. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman kuntoutuksen uudistamiskomitean tänään julkaistu raportti tuo hyvin esiin kuntoutuspalvelujen erityispiirteet ja moninaisuuden osana hyvinvointipalvelujärjestelmää.

Lue lisää

Janne-Olli Järvenpää Hyvinvointialan liiton hallituksen puheenjohtajaksi

26.10.2017 12:02

Hyvinvointialan liiton liittokokous valitsi 26.10. hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Mehiläinen Oy:n toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpään. Varapuheenjohtajiksi valittiin Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva ja Suomen Terveystalo Oyj:n toimitusjohtaja Yrjö Närhinen.

Lue lisää

RSS

Toimialaraportti: Terveys- ja sosiaalipalveluissa odotettavissa suuri murros

Press Release TEM 16.11.2017

Terveys- ja sosiaalipalvelualan toimijat odottavat, että sote-uudistus tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös kovenevaa kilpailua. Alalla ennakoidaan suurta murrosta ja tunnelma on odottava. Alan pk-yritysten syksyn 2017 suhdannenäkymät ja suhdannenäkymät henkilöstön määrän suhteen ovat hieman heikentyneet viime keväästä. Toimialaraportista selviää, että alaa ravistelevia muutoksia sote-uudistuksen lisäksi ovat erityisesti digitalisaatio ja teknologiset innovaatiot. Teknologisen murroksen myötä myös jakamis- ja alustataloutta hyödynnetään yhä enemmän. Trendinä on pyrkimys osaamisen tai resurssien keskinäiseen jakamiseen toimijoiden välillä. Original content in Finnish

Liitot: Valinnanvapausesitys huono suun terveydenhuollon osalta

Press Release Hyvinvointialan liitto 16.11.2017

Hyvinvointialan liiton ja Lääkäripalveluyritysten mukaan parhaillaan lausuntokierroksella olevan valinnanvapauslakiesityksen puitteissa ei ole mahdollista saavuttaa sote-uudistuksen tavoitteita yhdenvertaisesta palvelujen saatavuudesta, terveyserojen kaventamisesta ja kustannusten kasvun pysäyttämisestä suun terveydenhuollon osalta. Liitot vaativat, että suomalaiset saadaan ennakoivasti suun terveydenhuollon palvelujen pariin. Valinnanvapausluonnoksessa suuri määrä suun terveydenhuollon palveluita on kiinteän korvauksen piirissä. Liittojen mukaan suun terveydenhuolto on kuitenkin kalliiden ja hyvin vaihtelevien toimenpiteiden ala eikä esitetyllä mallilla pystyttäisi panostamaan ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kiinteää korvausta pitäisi soveltaa vain terveydentilan tarkastuksiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Muut toimenpiteet pitäisi korvata suoriteperusteisesti. Suun terveydenhuollon valinnanvapauden on tarkoitus alkaa suoran valinnan palveluissa vuonna 2022. Liittojen mielestä palvelujen järjestämisen organisointi ja rahoitusratkaisut pitäisi arvioida siirtymäaikana rauhassa uudelleen ja suun terveydenhuollon Kela-korvauksia nostaa siirtymäajaksi vähintään vuoden 2014 tasolle, jottei suomalaisten suun terveyden korjausvelka kasva entisestään. Original content in Finnish

Hallitusneuvos: Sote-uudistus helpottaa pienten yritysten pääsyä markkinoille

Karjalainen (E-edition PDF) 16.11.2017

Pienet yritykset ja järjestöt pääsevät sote-uudistuksen myötä helpommin markkinoille, kun hallinnollisesti raskasta kilpailuttamista ei enää ole, arvioi hallitusneuvos Pirjo Kainulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Asumispalveluissa asiakkaat voisivat saada maakunnan liikelaitokselta esim. asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin. Liikelaitos tekee päätöksen asiakassetelipalvelun tuottajille maksettavista korvauksista eikä palveluntuottajia kilpailuteta. Kaikille tuottajille maksetaan sama korvaus samasta palvelusta, ja palveluntuottajaksi voivat päästä kaikki tuottajat, jotka ovat valmiita tuottamaan palvelut tällä korvauksella ja täyttävät muut edellytykset. Original content in Finnish