Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistää yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Hyvinvointialan liitto: Oppilaitosten käyttöön kehitettävä luotettavia soveltuvuuskokeita

1.02.2017 13:22

Hyvinvointialan liitto jakaa ammattiliittojen huolen siitä, että sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin tulee varmistaa sinne soveltuvien opiskelijoiden ohjaaminen.

Lue lisää

Ulla-Maija Rajakangas Kauppalehdessä 23.1.2017: Annetaan sotelle mahdollisuus ennen täystyrmäystä

23.01.2017 12:48

Li Andersson pyytää Kauppalehdessä (16.1.) näkemään sote-valmistelun riskit ennakkoluulottomasti. Tähän on helppo yhtyä. Uudistuksen tulee katsoa palveluja tarvitsevan ihmisen parasta yhteiskunnan kantokyvyn kestävällä tavalla. Kapuloiden rattaisiin heittämisen sijaan voisimme kaikki keskittyä siihen, miten uudistus parhaiten toteutetaan.

Lue lisää

Ihminen edellä valinnanvapauteen

13.01.2017 8:18

Hallituksen valinnanvapausmalli lupaa suomalaisille lisää päätösvaltaa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hoitopaikkaa ei jatkossa enää määrätä vaan ihminen voi valita itse. Muutos tuo yhdenvertaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä parantaa peruspalvelujen saatavuutta.

Lue lisää

RSS

Sipilä pitää kiinni valinnanvapauden laajentamisesta

Yle 28.02.2017

Ylen haastattelemien professoreiden mukaan hallituksen valmisteleman, valinnanvapautta lisäävän sote-uudistuksen haitat ovat hyötyjä suuremmat. Pääministeri Juha Sipilän mukaan lakiesitys on nyt lausuntokierroksella ja hallitus on valmis muuttamaan lakiesitystä lausuntojen perusteella. Sipilän mukaan professoreiden kritiikki on kuultu ja otettu huomioon sote-uudistusta valmistelevassa ns. remonttiryhmässä. Sipilän mukaan on aivan normaalia, että lakiesitys lähetetään lausunnoille ja lopullinen lakiteksti kirjoitetaan vasta lausuntojen tultua. Sipilä pitää tiukasti kiinni siitä, että sote-uudistuksessa laajennetaan valinnanvapautta. Valinnanvapauden laajentamista on vaatinut erityisesti kokoomus. Uudistuksen parlamentaariseen seurantaryhmään kuuluva kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen sanoo, että sotea ja keskustalle tärkeää maakuntahallintoa ei tule, jos valinnanvapautta ei toteuteta laajana ja alusta alkaen. Oppositiopuolueista SDP ja kristillisdemokraatit pitävät sote-uudistusta välttämättömänä, mutta ainakin aluksi vähemmin valinnanvapauksin. SDP:n Tuula Haatainen pelkää yksityistämisen ja yhtiöittämisen johtavan kustannusten kasvuun ja toimivien kokonaisuuksia hajoamiseen. Original content in Finnish

Sisäilmaongelmat vaivaavat silmätautien hoitoa HUSissa

Yle 28.02.2017

Tilojen järjestäminen silmätautien hoitoon on ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vaikeaa jo vuosien ajan. Vuonna 2014 käyttöönotettu Läntinen silmäsairaala Helsingin Lauttasaaressa jouduttiin vuoden 2017 alussa sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi. Hyksin silmätautien linjajohtaja, ylilääkäri Jukka Moilanen sanoo tämän olleen pettymys, sillä Lauttasaaressa oli hyvät, tarkoitukseen soveltuvat tilat. Meilahdessa silmäklinikan leikkausosasto joutui sisäilmaevakkoon vuoden 2016 alussa. Moilasen mukaan sisäilmasta aiheutuva oireilu on HUSissa lisännyt selvästi myös hoitohenkilökunnan sairauslomia. Ajoittain saleja on jouduttu sulkemaan, kun henkilökuntaa ei ole ollut riittävästi sisäilmaoireilun takia. HUSin hallituksen mukaan edes suuri ostopalveluiden ja palveluseteleiden käyttö ei ole kyennyt korvaamaan käyttökelpoisten toimitilojen puutetta. Pitkäaikaista ratkaisua etsitään nyt mahdollisimman nopeasti. HUS-Tilakeskuksen kiinteistöpäällikön Pasi Tuomisen mukaan sekä olemassa olevat tilat, uuden rakentaminen että uudet vuokratilat ovat mahdollisia ratkaisuja. Original content in Finnish

THL: Vanhusten kotihoito on parantunut kunnissa

Mediuutiset 28.02.2017

THL:n tuore Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimus osoittaa, että kunnat ovat parantaneet kotihoidon palvelujaan laitoshoidon vähentyessä. Kotihoitoa neljästi päivässä tarjoavien kuntien osuus on noussut 63 prosenttiin 47 prosentista vuonna 2015. Myös öisin ja viikonloppuisin tarjottava kotihoito on yleistynyt. THL:n erikoistutkija Hanna Alastalo kertoo, että kunnat eivät kuitenkaan ole ottaneet käyttöön kaikkia kotona asumista helpottavia keinoja. Erityisryhmille, kuten muistisairaille, kohdennettavissa palveluissa on tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaan mukaan paljon parannettavaa kunnissa. Muun muassa erityisryhmien palvelujen kohdentamista kehitetään Kehusmaan mukaan hallituksen ikääntyneiden ja omaishoidon kärkihankkeessa. Original content in Finnish