Hyvinvointialat logo

Hyvinvointialan liitto

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät  lähes 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot

Uutiset

Työterveyshuoltoon uhkaa syntyä monopolimarkkina – Kevan suunnitelmat selvitettävä perin pohjin

25.06.2018 5:30

Työterveyshuolto on työhyvinvoinnin ja pidempien työurien kulmakivi. Tämän johdosta on tärkeää, että työterveyshuollon markkina on avoin ja toimii tehokkaasti. Yksikään palveluntuottaja ei saa saada epäreilua kilpailuetua. Kuitenkin julkisalojen eläkevakuuttaja Kevan johdolla ollaan valmistelemassa julkisomisteista työterveyshuoltokonsernia, joka voi sisältää vakavia juridisia ongelmia. Näitä ovat muun muassa kielletty valtiontuki ja eläkevarojen väärinkäyttö.

Lue lisää

Lääkejakelun kilpailuvääristymät poistettava

15.06.2018 8:17

Hyvinvointialan liitto kannattaa lääkejakelujärjestelmän kehittämistä. Kilpailuneutraliteetti on keskeinen asia. Potilasturvallisuudesta ei saa tinkiä missään oloissa.

Lue lisää

Yksityisellä ensihoidolla on jatkossakin merkittävä rooli

14.06.2018 7:17

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tänään terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutosesityksensä. Reformiministerit linjasivat, että palvelujen järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiireiltä maakunnille samassa tahdissa sote- ja maakuntauudistusten kanssa. Yksityisiä ensihoitoyrityksiä edustavat Hyvinvointialan liitto ja Suomen Sairaankuljetusliitto ry (SSK ry) ovat tyytyväisiä siihen, että ratkaisu on tehty.

Lue lisää

Katso uusimmat uutiset täältä

RSS

Pihlajalinna luopuu Jyväskylässä valinnanvapauskokeilusta kesken kokeilun

Keskisuomalainen (E-edition PDF) 19.07.2018

Pihlajalinna aikoo luopua valinnanvapauskokeilusta Jyväskylässä ennenaikaisesti lokakuussa 2018. Pihlajalinnan jälkeen kokeiluun jäävät Mehiläinen, Medics24 ja Terveystalo. Kokeilu jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön tuella vuoden 2018 loppuun asti. Pihlajalinnan mukaan kaupungin määrittelemä hinta ei kata toiminnasta aiheutuvia kuluja. Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun kuuluvat poikkeuksellisen laajat palvelut. Pihlajalinnan Väli-Suomen liiketoimintajohtaja Teija Kulmala katsoo, että nykyisillä korvauksilla yksityiset palveluntuottajat maksavat jyväskyläläisten perusterveydenhuoltoa. Pihlajalinna jatkaa Tampereen ja Hämeenlinnan valinnanvapauskokeiluissa. Original content in Finnish

Tuija Brax haluaisi pisteytys­rekisterin sote-palveluiden tuottajille

Helsingin Sanomat 18.07.2018

Terveysalanjärjestöjen ja tietotekniikkayhtiö CGI:n tilaisuudessa Porissa keskusteltiin sote-uudistukseen liitetystä kansalaisten terveyden pisteytysjärjestelmästä. Arviointimallia luodaan THL:llä. Arviointijohtaja Pekka Rissasen mukaan asiasta noussut kohu on ollut ylimitoitettu. Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax toivoo rekisteriä, jossa myös sote-palveluita tuottavia tahoja voitaisiin pisteyttää. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat yritykset tulisi pisteyttää sen perusteella, miten tehokkaasti ne hoitavat asiakkaiden terveyttä. Suomi on poikkeuksellinen maa siinä, että täällä kansalaiset ja päättäjät eivät voi verrata hoitoketjuja, vaikka niissä on suuria eroja. Original content in Finnish

Vieraskynä: Vanhusten määrä kasvaa, mutta asema yhteisöissä heikkenee

Helsingin Sanomat 20.07.2018

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yliopistotutkija Birgitta Sandberg ja yliopistonlehtori Leila Hurmerinta kirjoittavat Vieraskynä-kirjoituksessaan vanhusten asemassa yhteiskunnassa. Vanhusten osuus väestöstä kasvaa, mutta samalla vanhusten asema yhteisössä heikkenee. Tämä heijastuu mm. tapaan, joilla vanhuksista puhutaan julkisessa keskustelussa. Pitkä ikä oli aiemmin yhteisössä harvinaista ja arvokasta, mutta nyt siitä näyttää yleistymisen takia tulleen ongelmallista. Vanhuksista puhuttaessa käytetään mm. sanoja kustannuserä, hoivapommi ja työikäisten taakka. Leimaava kielenkäyttö vahvistaa entisestään kielteistä suhtautumista. Vanhusten aseman heikkeneminen yhteisössä on globaali ilmiö. Sen sijaan että tietoa kysyttäisiin vanhemmilta, tieto haetaan Googlesta. Sote-uudista koskeva keskustelu on keskittynyt järjestelmiin ja kustannuksiin, mutta se on tuonut mukanaan myös yhteiskehityshankkeita ja vuorovaikutusta alan toimijoiden kesken. Kun vanhuspalveluissa huomioidaan elämän merkityksellisyyttä, kannattaa kuunnella järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden asiantuntemusta. Original content in Finnish