Hyvinvointialat logo

Ajankohtaista hyvinvointialalla

Yksityinen ja julkinen samalle viivalle päivähoidossa

16.8.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää pieni- ja keskituloisten lapsiperheiden päivähoidon asiakasmaksujen alentamista. Lakiesityksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja poistaa kannustinloukkuja. Hyvinvointialan liitto kannattaa lakiehdotuksien tavoitteita. Liitto korostaa lausunnossaan yksityisten ja julkisten tuottajien tasavertaista kohtelua. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on hyvä suunta. Näin parannetaan työnteon kannustavuutta, lapsiperheiden taloudellista tilannetta ja laajennetaan varhaiskasvatukseen osallistumista. Varhaiskasvatuksen laatu on monille kunnille tärkeä […]

Lue lisää

Yksityinen sosiaalipalveluala noudattaa pelisääntöjä

9.8.2017

Yksityinen sosiaalipalveluala ei tunnista itseään siitä kuvasta, minkä Tehy maalasi uutisessaan 26.7. Uutisessa väitettiin alan suurten toimijoiden rikkovan työehtosopimusta ylityöasioissa sekä jättävän noudattamatta henkilöstömitoituksia muun muassa siten, ettei sijaisia palkata tai käytetään listoilla olemattomia haamutyöntekijöitä. Hyvinvointialan liiton sosiaalipalvelualan taustaryhmässä ovat edustettuna kaikki alan keskeiset toimijat. Kävimme läpi kohta kohdalta Tehyn uutisen väitteet eikä yksikään niistä […]

Lue lisää

Valinnanvapaus on asiakkaan ja veronmaksajan etu

10.7.2017

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen on huolissaan soten valinnanvapausuudistuksesta (Suur-Tampereen verkkolehti 5.7.2017). Valinnanvapaus kuitenkin tuo ratkaisun Nurmisen huoleen terveyserojen kasvusta ja vanhusten vaikeuksista päästä hoivan piiriin. Nykyisin hoitoon pääsee nopeammin omalla rahalla, vakuutuksella tai työterveyshuollon kautta. Valinnanvapausjärjestelmässä yksityisiä resursseja otetaan julkisen järjestelmän käyttöön, ja ovia avautuu jonojen purkamiseksi. Ihmisen oma varallisuus ei toimivassa valinnanvapaudessa enää ratkaisisi, […]

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto: Vuoden jatkoaika käytettävä valinnanvapauden lisäämiseen

6.7.2017

Hyvinvointialan liitto kannattaa maakunta- ja sote-uudistuksen lakien yhtäaikaista valmistelua, mutta ihmettelee hallituksen päätöstä ottaa jopa vuoden lisäaika uuden valinnanvapauslakiesityksen valmisteluun. Asiakkaat ja palvelujen tuottajat joutuvat elämään epävarmuudessa vielä pitkään. − Valinnanvapauden poliittisten reunaehtojen ja useiden peruselementtien linjattiin pysyvän samoina. Yhtiöittämispakostakin luovutaan. Vuosi vaikuttaa pitkältä ajalta, sanoo Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas. Rajakankaan mukaan valinnanvapauslain valmistelutyö on […]

Lue lisää

Julkisen ja yksityisen sote-toimijan toimintaedellytykset samalle viivalle

29.6.2017

Hyvinvointialan liiton keskeinen vaatimus sote-uudistuksessa on ollut saada tasapuoliset kilpailuedellytykset yksityiselle ja julkiselle hyvinvointipalveluiden elinkeinotoiminnalle. Liitto pitää tärkeänä, että valinnanvapautta viedään eteenpäin hallituksen aikaisempien linjausten pohjalta, jotta hyvinvointipalveluiden saatavuus voidaan turvata kaikille suomalaisille. Valinnanvapauden edistäminen on osa ihmisen itsemääräämisoikeutta, kuten valiokuntakin toteaa. − Kilpailusta on hyötyä vain, jos se on reilua. Keino päästä mahdollisimman lähelle […]

Lue lisää

Soten valvonta uudistuu

28.6.2017

Valtiovarainministeriön HE -luonnos maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta on lausuntovaiheessa. Maakuntauudistuksen myötä myös sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta on uudistumassa vuoden 2019 alusta. Hyvinvointialan liitto kannattaa valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien keskittämistä monialaiseen virastoon. Käsityksemme mukaan uusi valtakunnallinen rakenne mahdollistaa nykyistä järjestelmää paremmin kansalaisten perusoikeuksien ja yleisen edun toteutumisen varmistamisen. Tavoitteena tasapuolisuus ja hallinnollisen taakan vähentäminen Hyvinvointialan liitto korostaa […]

Lue lisää

Sote-järjestöjen uudet uomat

26.6.2017

Järjestöjen roolin selventäminen oli jäädä sivuraiteelle sote-uudistuksen junan edetessä täyttä höyryä. Kuukausi sitten maan hallitus kuitenkin koosti ja täsmensi linjauksiaan järjestöjen osalta. Linjaukset otettiin hyvin vastaan, mutta osin epätietoisuus jatkuu. Varsinaisen palvelutuotannon harjoittamisen osalta järjestöjen tilanteen voi sanoa olevan selvempi. Palveluntuotanto on erotettava yleishyödyllisestä toiminnasta, jolloin vaikkapa valinnanvapausmarkkinoilla järjestö voi toimia tuottajana kuten muutkin. Yhtiöittämistä […]

Lue lisää

Kesän jäsenneuvonta 19.6.-11.8.

16.6.2017

Hyvinvointialan liiton jäsenneuvonta palvelee kesäaikana 19.6. – 11.8. klo 9-15. Toivotamme jäsenistöllemme iloista ja rentouttavaa kesää!

Lue lisää

Terveyspalvelualan TES:n Terveyspalvelualan Unionia koskevan rinnakkaissopimuksen soveltamisalamuutoksista neuvottelutulos

14.6.2017

Hyvinvointialan liitto (HALI) ja Terveyspalvelualan Unioni ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen Unionin 1.2.2018 voimaan tulevan terveyspalvelualan rinnakkaissopimuksen tarkennetusta soveltamisalasta. Asiaa selvittäneestä työryhmästä sovittiin edellisen TES-ratkaisun yhteydessä. Neuvottelutuloksen mukaisesti Unionin rinnakkaissopimus on työsuhde-etujen osalta sisällöltään edelleen jatkossakin sama kuin Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n (Tehy, Super ja Erto) kanssa neuvoteltava terveyspalvelualan pääsopimus. Rinnakkaissopimuksen keskeinen merkitys on, että se […]

Lue lisää

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus (30 opintopistettä). Hakuaika päättyy 7.6.2017

30.5.2017

Lastensuojelutyö on vaativaa, ja siihen vaikuttavat voimakkaasti yhteiskunnalliset muutokset. Nykypäivänä esimerkiksi työelämän joustavuusvaatimukset haastavat lapsiperheitä. Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op) syvennät asiantuntemustasi lastensuojelusta sekä saat välineitä lastensuojelun ammattilaisena toimimiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Ensimmäistä kertaa erikoistumiskoulutuksena järjestettävä toteutus soveltuu sosiaalialalla ja erityisesti lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen […]

Lue lisää

Tapahtumakalenteri

  • Terveyspalvelualan työsuhdepäivä (19.10.2017)
  • * pakolliset tiedot

    * pakolliset tiedot