Hyvinvointialat logo

Ajankohtaista hyvinvointialalla

Hyvinvointialan liitto: Yksityiset tuottajat valmiita tekemään osansa sote-urakassa

20.10.2017

Hyvinvointialan liitto näkee positiivisena, että hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi vihdoin etenee. On hyvä, että kaikki valinnanvapauden välineet ovat edelleen mukana. Viikon lisäaika näyttää supistaneen asiakassetelin laajuutta aiemmin julkisuudessa olleisiin tietoihin nähden. Yksityisen sektorin toimijoille tärkeintä on tasapuoliset toimintaedellytykset. − Korvausjärjestelmien ja laatuvaatimusten tulee olla samat yksityiselle ja julkiselle toimijalle. Kilpailun tasapuolisuutta turvaaviin toimenpiteisiin on […]

Lue lisää

Yksityissairaaloita tarvitaan jatkossakin – asiakkaita päivittäin tuhansia

6.10.2017

Hyvinvointialan liitto on huolissaan alueellisen erikoissairaanhoidon uudistuksen vaikutuksista yksityisiin toimijoihin. Uudistuksen tavoitteena on julkisen sektorin sairaalatoiminnan uudelleen järjesteleminen, mutta vaikutukset näyttäisivät ulottuvan dramaattisesti myös yksityiseen sektoriin. Tämä ei liene ollut lainsäätäjän tarkoitus. Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakankaan mukaan viime vuodenvaihteen terveydenhuoltolain muutokset ja elokuun päivystysasetus uhkaavat tehdä yksityisen leikkaustoiminnan mahdottomaksi. − Taustalla on lakiin sisältyvä vaatimus […]

Lue lisää

Ilmoittaudu nyt HALIn liittokokousseminaariin 26.10.

6.10.2017

Liittokokouksen yhteydessä  järjestetään  seminaari soten ajankohtaisesta tilanteesta. Seminaari on maksuton ja avoin kaikille Hyvinvointialan liiton jäsenille. Liittokokouskutsu valtakirjoineen lähetetään postitse ja liittokokousmateriaali tulee sähköpostitse ilmoittamiinne toimitusjohtajaosoitteisiin. Seminaarin jälkeen tarjotaan lounas klo 13.00 ja liittokokous alkaa klo 14.00. Ilmoittautumislinkki seminaariin ja liittokokoukseen ohjelman alla. Aika: 26.10.2017 klo 11-13 Paikka: Wanha Satama, Sali B, Pikku Satamakatu 3-5, Helsinki Ohjelma: […]

Lue lisää

Yksityinen varhaiskasvatus on monipuolinen vaihtoehto

28.9.2017

Yksityinen on paitsi sotessa myös varhaiskasvatuksessa erinomainen vaihtoehto. Se pysyy kunnissa ja ovathan varhaiskasvatuspalvelut sekä perheiden että yhteiskunnan kannalta varsin merkityksellisiä. Usein kuullaan väitettävän, että Suomessa lasten eriarvoisuutta määrittelee se, mihin kuntaan ja perheeseen lapsi syntyy. Muun muassa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on esittänyt vastaavia näkemyksiä, peilaten niitä perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Vahvoja puolestapuhujia on tosin silläkin […]

Lue lisää

Seminaari jäsenille soten ajankohtaisesta tilanteesta 26.10.

27.9.2017

Järjestämme liittokokouksen yhteydessä 26.10. klo 11-13 kaikille jäsenillemme avoimen seminaarin soten ajankohtaisesta tilanteesta. Keskitymme erityisesti tasapuoliseen toimintaympäristöön ja siihen, millä tavalla markkina aukeaa, mitkä ovat erilaisten toimijoiden mahdollisuudet siinä toimia, ja miten eri tason palveluissa valinnanvapauden on tarkoitus toteutua. Puhujina ylijohtaja Kirsi Varhila, STM tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, EVA Pirkanmaan sote-muutosjohtaja ja STM:n osa-aikainen sote-projektijohtaja Kari Hakari Seminaarin päättää paneeli, johon […]

Lue lisää

Kanta-palvelut keskeisissä muutostilanteissa

27.9.2017

Yritysrakenteiden muutoksilla on vaikutuksia potilastietojen rekisterinpitäjyyteen sekä Kanta-palvelujen yhteyksien toimivuuteen. Muutostilanteissa organisaatioiden on tärkeä varmistaa Kanta-palvelujen käytön jatkuminen ilman katkoksia. Terveydenhuollon palvelunantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja vastaavat potilastietojen rekisterinpitäjänä arkistoitujen potilastietojen käsittelystä sekä tietojen luovuttamisen ja käsittelyn lainmukaisuudesta. Kanta-palvelujen näkökulmasta olennaisia organisaatiomuutoksia ovat yritysostot, myynnit ja yhteenliittymiset (Y-tunnus muuttuu) sekä toiminnan päättäminen (Y-tunnus ja toimilupa päättyvät, […]

Lue lisää

Apteekit murtamassa omaa monopoliaan

25.9.2017

Apteekkien into laajentaa toimintaansa terveyspalveluihin kiihtyy. Hyvinvointialan liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry kannattavat lääkejakelujärjestelmän kehittämistä kilpailuneutraliteetti huomioiden. Potilasturvallisuudesta ei saa tinkiä missään oloissa. Median tietojen mukaan vastikään perustettiin Hyvinkäälle jo Suomen 14. apteekin ”terveyspiste”. Terveyspisteissä hinnoittelu poikkeaa selvästi alan varsinaisista toimijoista. Apteekki sanoo tarjoavansa ”pieniä hoitotoimenpiteitä, mittauksia ja terveysneuvontaa”. − Apteekkijärjestelmä on murtamassa omaa monopoliaan. Pidämme tätä […]

Lue lisää

Päivähoitomaksujen alennukset kohdennettava tasaveroisesti kaikkiin perheisiin

19.9.2017

Päivähoitomaksut alenevat vuoden 2018 alussa tulotasoon katsomatta kunnallisissa päiväkodeissa tai yksityisissä palvelusetelipäiväkodeissa. On hyvä, että yhteiskunta on päättänyt panostaa runsaasti verovaroja varhaiskasvatukseen. Maksualennusten tulee kuitenkin kohdistua tasavertaisesti kaikkiin perheisiin. Ulkopuolelle on jätetty ne perheet, joille yhteiskunnan tuki ohjautuu Kelan yksityisen hoidon tuen kautta. Tällaisia lapsia on kaikkiaan noin 16 338, noin seitsemän prosenttia kaikista Suomessa päiväkotia […]

Lue lisää

Sote- ja maakuntauudistukset siirtyvät vuodella

29.8.2017

Maakuntien perustaminen ja soten uudistaminen ottivat kesäkuussa askeleen takapakkia. Valmisteilla olevaan valinnanvapauslainsäädäntöön ollaan tekemässä jälleen kerran merkittäviä muutoksia. Toimeenpano siirtyy noin vuodella Uuden aikataulun mukaisesti sote- ja maakuntauudistus astuu voimaan 1.1.2020. Keskeiset lait (maakuntalaki, järjestämislaki ja valinnanvapauslaki) saataneen eduskunnan käsiteltäväksi maaliskuussa 2018. Maakuntavaalit järjestetään 28.10.2018, ja maakuntavaltuustot järjestäytyvät tammikuussa 2019. Maakuntavaltuustojen ensimmäisen toimintavuoden urakkana on […]

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto jyrkkänä: Sote-kaupat eivät kaipaa muista poikkeavaa erityissääntelyä!

28.8.2017

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierros sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportista on päättynyt. Hyvinvointialan liitto ei kannata tehtyjä esityksiä. Sote-toimialalla ei ole tarvetta normaalia tiukemmille erityissäännöille. Jo eduskunnassa oleva esitys määräaikaisesta yrityskauppojen laajennetusta ilmoitusvelvollisuudesta tulee vetää pois. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää raportissaan pysyvää sosiaali- ja terveysalan yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuutta sekä yksityisten toimijoiden välisiä suhteita määrääviä sääntöjä. […]

Lue lisää

Tapahtumakalenteri

  • Sosiaalipalvelualan työsuhdepäivä (07.11.2017)
  • * pakolliset tiedot

    * pakolliset tiedot