Hyvinvointialat logo

Ajankohtaista hyvinvointialalla

Hyvinvointialan liiton lausunto korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta

22.5.2018

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon yhtenäistäminen kannatettavaa Hyvinvointialan liitto kannattaa esitystä siitä, että yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelevien opiskeluterveydenhuolto on tarkoitus järjestää jatkossa samalla tavalla. YTHS:n oikeutta hankkia palveluja ei tule rajoittaa Lakiesityksen 8 §:ään on kirjattu, että ”Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön on tuotettava opiskeluterveydenhuollon palvelut pääosin omana toimintanaan.” Perusteluiksi […]

Lue lisää

Tärkeä tiedote sosiaalipalveluntuottajille asiakastietojen kirjaamisesta

11.5.2018

Hyvä sosiaalipalvelualan toimija, Kaikkien sosiaalipalveluja tuottavien organisaatioiden tulee vaiheittain liittyä Kanta-palvelujen käyttäjiksi. Tämä edellyttää, että asiakastietoa kirjataan sosiaalihuollossa yhdenmukaisesti. Kirjaamiskäytäntöjen omaksumisessa auttaa Kansa-koulu II -hanke. Tarkemmat tiedot sekä ilmoittautumislinkki: Kansa_koulu_II_Tiedote1_2018 Lisätietoja:  Kansa-koulu II -hankkeen sivuilta www.socom.fi/kansa-koulu Jaana Taina, puh. 050 572 6055 jaana.taina@socom.fi Riikka Rantanen, puh. 040 501 1042 riikka.rantanen@koske.fi

Lue lisää

Elinkeinoelämä vetoaa eduskuntaan: Suomi tarvitsee sote-uudistuksen nyt

9.5.2018

Eduskunnan käsittelyssä oleva sote- ja maakuntauudistuspaketti on vietävä maaliin tällä kevätistuntokaudella. Uudistusta on valmisteltu yli kymmenen vuotta. Nyt eduskunnassa käsiteltävänä oleva malli on jalostunut versio aikaisemmista: palvelujen järjestäminen keskitetään selkeästi nykyistä vahvemmille tahoille ja otetaan käyttöön laaja monituottajamalli. Esitys lisää julkisesti rahoitetun palvelujärjestelmän tuottavuutta Kun samanaikaisesti halutaan lisätä palvelujen saatavuutta ja hillitä kustannusten kasvua, on […]

Lue lisää

Antti Rinne, missä vaihtoehto?

7.5.2018

SDP:n puheenjohtaja, pääministeripaikkaa ensi kaudella tavoitteleva Antti Rinne selvitti viikonloppuna, että sote menee uusiksi, jos puolue pääsee ensi keväänä valtaan. Viestissä huolestuttaa kaksi asiaa. Ensinnäkin, saavatko suomalaiset uudistustaan koskaan? Tätä monen muotoista, eri nimistä, samaan tähtäävää uudistusta on valmisteltu vuosikymmen. Valmistelua on tehty virkamiesvetoisesti, hallitusvetoisesti, parlamentaarisesti. Seinä on joka kerta noussut pystyyn ja juoksu päättynyt […]

Lue lisää

Sosiaalipalvelualan TES-kokonaisuus valmistunut

3.5.2018

  Loppuhionta sosiaalipalvelualan taulukkopalkkojen alarajakohdennusten toteutuksesta 1.6.2018 ja sen jälkeen on saatu valmiiksi. Samalla TES:n palkkasopimus ja palkkaryhmittely on viimeistelty. Katso koko TES ja kaikki palkkataulukot sopimuskaudelle 1.2.2018 – 31.3.2020 TES-kirja on lähdössä painoon ja toimitetaan valmistuttuaan jäsentyönantajillemme.  TES-osapuolten hyväksymän valtakunnansovittelijan sovintoesityksen mukaisesti kaikkia TES:n piirissä olevia työntekijöitä koskevat yleis- ja taulukkokorotukset ovat 1.4.2018 1,33 […]

Lue lisää

Yritysvastuu parantaa toimintaedellytyksiä

3.5.2018

Hyvinvointialan liiton hallitus on nostanut toimialan vastuullisuuden näkyväksi tekemisen yhdeksi vuoden 2018 ydinviestiksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen edellyttää jo lähtökohtaisesti erittäin korkeaa vastuullisuutta. Tavoitteena onkin lisätä tietoisuutta vastuullisuustyön merkityksestä ja aktivoida jäsenistöä viestimään vastuullisuudestaan aktiivisemmin. Vastuullisuus on ennen kaikkea tekoja ja niistä viestimistä! Sidosryhmät kuten sijoittajat, omistajat, työntekijät, alihankkijat, asiakkaat ja asiakkaiden asiakkaat sekä […]

Lue lisää

Varhaiskasvatustutkimus: Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys huippuluokkaa

27.4.2018

Tyytyväisyys Suomen varhaiskasvatukseen on erittäin korkealla tasolla. Tämä selvisi pohjoismaisen riippumattoman tutkimusorganisaatio EPSI Ratingin toteuttamasta varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyystutkimuksesta Yksityinen päivähoito 2018. Tyytyväisyys yksityiseen varhaiskasvatukseen on Pohjoismaiden (pl. Islanti) kärkitasoa. Julkinen varhaiskasvatus saa hieman heikomman arvosanan kuin yksityinen varhaiskasvatus, mutta on silti Pohjoismaiden paras. Tutkimus osoittaa, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä sekä yksityiseen (81,9) että julkiseen varhaiskasvatukseen […]

Lue lisää

Päiväkodeissa tarvitaan kaikkia ammattilaisia – yksityinen tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta

27.4.2018

Hyvinvointialan liitto ei tue eduskunnassa  olevaa  varhaiskasvatuslakiesitystä sellaisenaan. Liitto on huolissaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä, jos kelpoisuusehtoja kiristetään esitetyllä tavalla vuoteen 2030 mennessä. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Laatu vaatii moniammatillisen tiimin ja poikkitieteellistä osaamista, jossa jokainen lapsi pystytään kohtaamaan yksilönä. – Hyvinvointialan liiton mielestä näin suurta uudistusta ei voida tehdä yhden ammattiryhmän ehdoilla. Lakia […]

Lue lisää

Hyvinvointialan liiton lausunto uudesta varhaiskasvatuslaki esityksestä

25.4.2018

Hyvinvointialan Liitto ei tue eduskunnassa  olevaa varhaiskasvatuslakiesitystä sellaisenaan. Liitto pitää lainsäädännön ajantasaistamista tarvittavilta osin kannatettavana. On tärkeää, että laki ottaa huomioon yhteiskunnan muutoksen. Lakimuutoksilla ei saa kuitenkaan jäykistää nykyisiä toimintamalleja tai vaikeuttaa perusteetta nykyisin vakiintuneesti toimivien erityistä kasvatusperiaatetta tai –pedagogiikkaa soveltavien päiväkotien toiminnan jatkumista. Liitto on huolissaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä, jos kelpoisuusehtoja kiristetään esitetyllä tavalla […]

Lue lisää

Ohjeet pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen poliittiseen lakkoon 25.4.2018

23.4.2018

Hyvinvointialan liitto on vastaanottanut pääkaupunkiseudun päiväkotien varhaiskasvattajien (Päivitetty 23.4.: Ulosmarssi ja mielenilmaus laajennettu koskemaan koko Uudenmaan aluetta) julkisen ja yksityisen puolen ilmoituksen poliittisesta mielenilmauksesta keskiviikkona 25.4. klo 12-18. Ilmoituksen ovat jättäneet työntekijäliitot JHL, Tehy, Super, Talentia ja Jyty. On mahdollista, että mielenilmaukseen voi osallistua myös muiden liittojen jäseniä tai järjestäytymättömiä työntekijöitä Hyvinvointialan liitto pahoittelee työntekijäliittojen […]

Lue lisää

Tapahtumakalenteri

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot