Hyvinvointialat logo

Ajankohtaista hyvinvointialalla

Lomarahaleikkaus ja tuloksellisuuskertaerä kunta-TES:stä siirryttäessä

4.7.2018

Kaikki sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan TES-osapuolet ovat hallinnoissaan hyväksyneet sopimuksen lomarahaleikkauksesta ja tuloksellisuuskertaerästä kunta-TES:stä yksityissektorille siirryttäessä. Sopimus koskee sinä ajanjaksona sopimuskaudella maksettavia lomarahoja ja tuloksellisuuskertaerää, jolloin toiminto on siirtyneenä yksityissektorille. Sopimuksen avulla vältettiin tähän juridisesti tulkinnanvaraiseen tilanteeseen liittyvät erimielisyydet ja vahvistettiin yhtenäinen soveltamiskäytäntö toimialalle.   Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusosapuolten välinen pöytäkirja Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusosapuolten välinen pöytäkirja

Lue lisää

Kotihoidon kehittämiseksi tarvitaan julkisen ja yksityisen yhteistyötä

3.7.2018

Kotihoito, kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat Suomessa pitkään ollet lähtökohtaisesti julkista toimintaa. Kotihoidossa on kuitenkin jo pitkään kaivattu muutosta nykytilaan, jotta palvelut saataisiin turvattua. Kotihoito on eittämättä haasteellista lähes kaikissa kunnissamme. Yksi toimiva keino turvata palvelut ihmisille ja varmistaa kotihoidon riittävät resurssit, on ottaa käyttöön palveluseteli.  Palveluseteli on ollut käytettävissä vasta vuodesta 2009 lähtien. Kunnat ovat […]

Lue lisää

Työterveyshuoltoon uhkaa syntyä monopolimarkkina – Kevan suunnitelmat selvitettävä perin pohjin

25.6.2018

Työterveyshuolto on työhyvinvoinnin ja pidempien työurien kulmakivi. Tämän johdosta on tärkeää, että työterveyshuollon markkina on avoin ja toimii tehokkaasti. Yksikään palveluntuottaja ei saa saada epäreilua kilpailuetua. Kuitenkin julkisalojen eläkevakuuttaja Kevan johdolla ollaan valmistelemassa julkisomisteista työterveyshuoltokonsernia, joka voi sisältää vakavia juridisia ongelmia. Näitä ovat muun muassa kielletty valtiontuki ja eläkevarojen väärinkäyttö. Keva on tämän vuoden alusta […]

Lue lisää

Lääkejakelun kilpailuvääristymät poistettava

15.6.2018

Hyvinvointialan liitto kannattaa lääkejakelujärjestelmän kehittämistä kilpailuneutraliteetti huomioiden. Potilasturvallisuudesta ei saa tinkiä missään oloissa. Lääkejakeluselvitys 2018 -hankkeen loppuraportissa esitetään varteenotettavia kehityssuuntia apteekkitoiminnan ja lääkkeitä koskevan sääntelyn parantamiseksi ja joustavoittamiseksi. – Nykyinen apteekkijärjestelmä lupamenettelyineen on jäykkä, eikä palvele tätä aikaa ja sen asiakkaita. Raportin päälinja seuraa modernia kehitystä, jossa sääntelyä vapauttamalla jätetään tilaa kehitykselle ja innovoinnille. Tämä […]

Lue lisää

Hyvinvointialan liiton lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

14.6.2018

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Viite: HE 52/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (24.5.18 ministerin kirjelmän mukaiset muutokset) Kiitämme lausuntopyynnöstä ja esitämme Hyvinvointialan liiton lausuntona seuraavaa: Yleisesti kannatamme hallituksen esitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta jäljempänä palvelutuottajalakiehdotusta (HE 52/2017 vp). Hyvinvointialan liiton näkemyksen mukaan palveluntuottajalakiehdotus selkiyttää nykyistä lupajärjestelmää luomalla sekä julkiset että yksityiset […]

Lue lisää

Yksityisellä ensihoidolla on jatkossakin merkittävä rooli

14.6.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tänään terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutosesityksensä. Reformiministerit linjasivat, että palvelujen järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiireiltä maakunnille samassa tahdissa sote- ja maakuntauudistusten kanssa. Yksityisiä ensihoitoyrityksiä edustavat Hyvinvointialan liitto ja Suomen Sairaankuljetusliitto ry (SSK ry) ovat tyytyväisiä siihen, että ratkaisu on tehty. Alalla viime vuosina vallinnut epävarmuus on nyt toivottavasti takanapäin. Yksityisen ensihoidon tuottajien määrä romahti […]

Lue lisää

Kutsu: Sotesta suomeksi: tuliko takki vai tuluskukkaro?

8.6.2018

Kutsu Suomen sote-uudistusta rakennettiin kuin Iisakinkirkkoa.  Pitkään ja hartaasti. Mitä mieltä lopputuloksesta tulisi olla? Tervetuloa HALI:n, Tehyn ja Lääkäripalveluyritykset (LPY) ry:n järjestämään Sotesta suomeksi: tuliko takki vai tuluskukkaro? -keskustelutilaisuuteen kesäiseen SuomiAreenaan. Tilaisuus järjestetään maanantaina 16.7. klo 16–17 Porissa kauppakeskus BePOPissa. Puhumme sotesta suomeksi kolmessa väittelyssä, joissa politiikan, palveluiden ja työelämän kautta arvioidaan uudistuksen vaikutuksia, hyötyjä […]

Lue lisää

Soten jännitysnäytelmä jatkuu

8.6.2018

Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa valinnanvapaudesta viime viikolla. Korjausvaatimuksia on parikymmentä, vankkoja ehdotuksia useita lisää. Asiat, joita perustuslakivaliokunta vaatii, on hoidettava kuntoon, jotta valinnanvapauslaki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Eräs keskeisimmistä on kysymys valinnanvapauden aikataulusta. Perustuslakivaliokunta vaatii aikataululle lisää siirtymäaikoja ja vaiheistuksia. On hallituksen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsissä päättää, miten tämä tehdään. Me olemme kritisoineet sitä […]

Lue lisää

Järjestöjen tulevaisuus uusissa sote- ja maakuntarakenteissa

8.6.2018

Hyvinvointiala kokosi sote-alan järjestöjäseniään perjantaina 25.5.2018 Kämpin Kansallissaliin keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta uusissa sote- ja maakuntarakenteissa. Hallituksen eduskunnassa olevissa esityksissä järjestöjen rooleista on vain lyhyitä mainintoja ilman konkretiaa. Ministeri Saarikko on kutsunut Sydänliiton pääsihteeri Tuija Braxin tekemään selvitystä asiasta. Hyvinvointiala tukee selvityshenkilö Braxin työtä, ja toivoo sen tuovan konkretiaa järjestöjen roolista päätöksentekoon niin valtion kuin maakuntienkin tasolla. […]

Lue lisää

THL:ltä ohjeistusta Kanta-palvelujen käyttöönottoon yksityisille terveyspalvelujen tuottajille

8.6.2018

Yksityisen terveydenhuollon Kanta-käyttöönotot etenevät vilkkaasti. Potilastiedon arkistoa käyttää tällä hetkellä jo 7300 yksityisen terveydenhuollon toimijaa 590 pääliittyjän kautta. Sosiaalihuollon Kanta-liittymiset toteutuvat vaiheistetusti. Yksityisten tuottajien ensimmäisten vaiheiden käyttöönottojen käynnistyminen painottuu vuodesta 2019 eteenpäin. Kanta-palvelut on otettava käyttöön, jos haluaa toimia palveluntuottajana myös palvelujärjestelmäuudistuksen jälkeen. Potilastieto liikkuu järjestäjien, tuottajien ja asiakkaiden välillä Kanta-palvelujen avulla. THL on koostanut […]

Lue lisää

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot