Hyvinvointialat logo

Ajankohtaista hyvinvointialalla

Neuvottelutilanne HALIn TES-aloilla

19.1.2018

Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat HALIn viidellä eri TES-alalla (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, sosiaalialan järjestöt, ensihoito ja Työterveyslaitos). Kuten joulukuun jäsenkirjeessä kerroimme, kaikilla keskeisillä teollisuusaloilla ja eräillä palvelualoilla on jo saatu neuvoteltua uudet TES:t. Tehtyjen ratkaisujen palkankorotusten ja kustannusvaikutusten linja on ollut yhdenmukainen. Yleensä sopimuskausi on ollut vähintään kaksivuotinen. Kahden vuoden aikana palkankorotusten taso on ollut yhteensä 3,2 %. Niiden […]

Lue lisää

ALV-ratkaisuja vuodelta 2017

9.1.2018

Terveyspalveluala on ollut vuonna 2017 yksi verottajan painopistetoimialoista. Tämä on näkynyt  verottajan toteuttamina palveluntuottajien tarkastuksina. Kiinnostus toimialaa kohtaa tulee jatkumaan myös tänä vuonna. Yhtenä verottajan toiminnan tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa alv-käytännöt ovat mahdollisimman selkeitä. Vuoden 2017 aikana annettiin muutamia toimialalle merkityksellisiä ratkaisuja. KHO T 5909 14.11.2017 Ratkaisussa oli kysymys siitä, katsottiinko palveluntuottajan myyvän palveluja […]

Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaa päivitetty

9.1.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira julkaisi vuonna 2015 sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2016-2019. Joulukuussa 2017 Valvira päivitti tätä ohjelmaa vuodelle 2018. Valvonnan perusteet ja tavoitteet nojaavat hallitusohjelmaan. Painopiste on omavalvonnan edistämisessä, tukemisessa ja varmistamisessa. Toisena keskeisenä tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon horisontaalista ja vertikaalista integraatiota sote-uudistuksessa. Vuonna 2018 valvonnan kohteita […]

Lue lisää

Sote-uudistuksen vuosi

9.1.2018

Vuosi 2018 on sote-uudistuksen vuosi. Sote ja sen tärkeä osa, valinnanvapaus, nytkähtivät eteenpäin jo ennen joulua . Hallituspuolueet kertoivat julkisuuteen neuvottelukompromissinsa pääpiirteet ja joulutauon jälkeen soten keskeiset ministerit viilaavat valinnanvapauslainsäädäntöä lausuntopalautteen pohjalta. Eduskunta saa lait käsiteltäväkseen tämän hetkisen aikataulun mukaan maaliskuussa. Mikäli uudistusta koskeva lakikokonaisuus hyväksytään eduskunnassa, lait voidaan vahvistaa, ja ne tulevat voimaan jo […]

Lue lisää

Valinnanvapauskompromissi: Parannus nykytilaan, tavoitteisiin pääsy jää maakuntien vastuulle

21.12.2017

Hallitus ei ole juurikaan muuttamassa valinnanvapausesityksessä perustason valinnanvapautta, henkilökohtaista budjettia tai asiakasseteliä. Huono ratkaisu oli poistaa maakuntien velvoittavuus käyttää asiakasseteliä erikoissairaanhoidossa. − Jos yhteisymmärrykseen pääseminen tällaisen kompromissin vaati, se on poliittinen valinta, jolla on yhteiskunnalliset seuraukset. Positiivista on, että maahan saadaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistava valinnanvapauslainsäädäntö, sanoo Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas. Maakunnan tulisi käyttää asiakasseteliä […]

Lue lisää

Tiedote jäsenille: Hae jäseneksi liiton toimikuntiin ja työehtosopimusten taustaryhmiin

13.12.2017

Liiton elinkeinoasioiden toimikuntiin ja työehtosopimusten taustaryhmiin haetaan nyt jäseniä. Kannanmuodostusorganisaatio muodostuu seuraavasti: Työmarkkinat: sosiaalipalvelualan TES:n taustaryhmä, terveyspalvelualan TES:n taustaryhmä, järjestötyön TES:n taustaryhmä ja ensihoidon TES:n taustaryhmä Elinkeinoasiat: sosiaalipalvelut -toimikunta, terveyspalvelut -toimikunta, varhaiskasvatus -toimikunta, lastensuojelu -toimikunta, ensihoito -toimikunta, suun terveydenhuolto -toimikunta ja kuntoutus -toimikunta. Sosiaalipalvelut -toimikunta: hoiva- ja asumispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä ulkoistukset sosiaalipalveluissa. Terveyspalvelut-toimikunta: lääkärikeskuspalvelut, […]

Lue lisää

Kansantalous ei kestä ilman valinnanvapautta

13.12.2017

Sosiaalipalvelujen tuottavuus on laskenut 2000-luvulla 10 % ja terveyspalvelujen 20 %. Terveydenhuoltomenot ovat samalla kaksinkertaistuneet. Väestön ikääntymisen myötä paine sote-menojen kasvulle on noussut huomattavasti 2020-luvulla. Vuosina 2005-2013 menojen kasvu on ollut merkittävästi BKT:n kasvua nopeampaa (5,1 % vs. 2,7 %). − Terveydenhuoltomenojen 4,4 miljardin euron kasvusta vuosina 2005-2013 julkisen terveydenhuollon palvelujen osuus on 81 prosenttia. Samaan […]

Lue lisää

Liitto jätti lausunnon valinnanvapausluonnoksesta: Raami on hyvä, edettävä on

13.12.2017

Hyvinvointialan liitto jätti perjantaina 8.12. lausuntonsa valinnanvapauslakiluonnoksesta. Esityksellä valinnanvapaudessa voidaan edetä. Liitto kiittää lakiluonnoksen eräitä pyrkimyksiä kilpailuympäristön tasapuolisuuden turvaamiseksi, mutta pitää keinoja vielä riittämättöminä. Esimerkiksi maakunnan sote-keskusten kirjanpidollinen eriyttäminen, niiden kuuluminen tuloverotuksen piiriin, sekä maininta kilpailuneutraliteetin turvaamisesta ovat ehdottomasti positiivisia kirjauksia. Edelleen maakunnan oma palvelutuotanto nauttisi useista veroeduista yksityisiin nähden, eikä maakunnan mahdollisuutta antaa kilpailua […]

Lue lisää

Työehtosopimusneuvottelut meneillään

7.12.2017

Työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä HALIn viidellä eri TES-alalla (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, sosiaalialan järjestöt, ensihoito ja Työterveyslaitos). Meidän TES:imme ovat neuvottelukierroksen loppupäässä niiden voimassaolon päättyessä 31.1.2017. Tänä syksynä päättyneissä TES:eissä neuvottelutulokset on jo pääosin saavutettu. Nämä ratkaisut kattavat kaikki keskeiset teollisuusalat ja eräitä palvelualoja. Niiden piirissä on n. 400.000 palkansaajaa. Tehtyjen ratkaisujen palkankorotusten ja kustannusvaikutusten linja on ollut yhdenmukainen. […]

Lue lisää

Palvelusetelin käyttö laajenee hitaasti

5.12.2017

  Valinnanvapaudesta käytävä keskustelu yhdistetään usein yhteiskunnan hyväosaisiin. Valinnanvapauden käyttäminen mielletään heikommassa asemassa olevien ulottumattomissa olevaksi asiaksi. Tästä vedetään johtopäätös, että uhkana on palveluiden tarvitsijoiden eriarvoistuminen. Tuoreet palveluseteliluvut kertovat, että palveluseteleiden käyttö on lisääntynyt, mutta melko hitaasti. Vuonna 2016 kunnat ostivat palveluita palveluseteleillä yhteensä noin 277 miljoonalla eurolla. Vuonna 2015 vastaava luku oli 219 miljoonaa […]

Lue lisää

Tapahtumakalenteri

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot