Hyvinvointialat logo

Jäsenkirjeet

Tärkeää tietoa! Ohjeet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa varten

21.9.2018 Ylityö- ja vuoronvaihtokielto HALIn toimialoilla 26.-28.9. Tänään perjantaina 21.9. tulleen tiedon mukaan Tehy, SuPer, Talentia, Jyty ja Terveydenhoitajaliitto ovat julistaneet edustamilleen TES-aloille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. HALIssa se koskee etenkin yksityistä sosiaalipalvelualaa ja terveyspalvelualaa ja tehyläisten osalta myös ensihoitoalaa. Muiden liittojen ilmoituksia voi vielä olla tulossa. Ilmoite...
Lue lisää

Hyvinvointiala 9/2018

17.9.2018 Pääkirjoitus: Yksityiset valmiina kuntien palvelukseen Yksityiset tuottavat sote-palveluita kunnille noin neljällä miljardilla eurolla. Tämä tuotanto on välttämätön osa palvelujärjestelmää ja tarjolla on lähes kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueet. Joissakin palveluissa yksityisen sektorin osuus on muutamien prosenttien luokkaa ja joissakin on kyse yli 50 prosentin mark...
Lue lisää

Hyvinvointiala 8/2018

22.8.2018 Pääkirjoitus: Yrittäjät mukaan maakuntien valmisteluun Maakunta- ja soteuudistuksen tavoitteena on luoda Suomeen 18 maakuntaa, jotka järjestävät sosiaali- ja terveyspalveluja sekä toimivat esimerkiksi pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon, alueellisen kehittämisen ja elinkeinojen edistämisen tehtävissä. Hallituksen esittämän uudistuksen valmistelut ovat jo pitkä...
Lue lisää

Hyvinvointiala 7/2018

10.7.2018 Nähdään SuomiAreenalla! Sote-uudistusta on rakennettukuin Iisakinkirkkoa. Pitkään ja hartaasti. Mitä mieltä lopputuloksesta pitäisi olla? Tervetuloa Hyvinvointialan liiton, Tehyn ja Lääkäripalveluyritykset (LPY) ry:n järjestämään Sotesta suomeksi: tuliko takki vai tuluskukkaro?-keskustelutilaisuuteen kesäiseen SuomiAreenaan. Tilaisuus järjestet&...
Lue lisää

Hyvinvointiala 6/2018

11.6.2018 Pääkirjoitus: Soten jännitysnäytelmä jatkuu Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa valinnanvapaudesta perjantaina 1.6. Korjausvaatimuksia on parikymmentä, vankkoja ehdotuksia useita lisää. Asiat, joita perustuslakivaliokunta vaatii, on hoidettava kuntoon, jotta valinnanvapauslaki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Eräs keskeisimmistä...
Lue lisää

Lisäohjeistusta sosiaalipalvelualan TES:n alarajakorotuksista

9.5.2018 Lisäohjeistusta sosiaalipalvelualan TES:n alarajakorotuksista Lähetimme 4.5. yhteenvedon sosiaalipalvelualan TES-kokonaisuudestaja Ohjeistusta on tarkennettu seuraavassa poikkeustilanteessa: Pääsääntöisesti palkkataulukossa tummennettuna merkitty uusi vaativuusryhmän alarajaluokka ylittää sen alapuolelle jäävät G-palkkaluokat, kuten voi olettaakin. Parissa kohdassa uutta alarajaa alemman G-lu...
Lue lisää

Sosiaalipalvelualan TES-kokonaisuus valmistunut

4.5.2018 Sosiaalipalvelualan TES-kokonaisuus valmistunut Loppuhionta sosiaalipalvelualan taulukkopalkkojen alarajakohdennusten toteutuksesta 1.6.2018 ja sen jälkeen on saatu valmiiksi. Samalla TES:n palkkasopimus ja palkkaryhmittely on viimeistelty. Katso koko ja TES-kirja on lähdössä painoon ja toimitetaan valmistuttuaan jäsentyönantajillemme. TES-osapuolten hyväksymän valtakunnansovittelijan sovintoesityksen mukaisesti kai...
Lue lisää

Hyvinvointiala 5/2018

4.5.2018 Pääkirjoitus: Yritysvastuu parantaa toimintaedellytyksiä Hyvinvointialan liiton hallitus on nostanut toimialan vastuullisuuden näkyväksi tekemisen yhdeksi vuoden 2018 ydinviesteistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen edellyttää jo lähtökohtaisesti erittäin korkeaa vastuullisuutta. Tavoitteena onkin lisätä tietoisuutta vastuullisuustyön merkityksestä ja ak...
Lue lisää

Tärkeä tiedote varhaiskasvatusjäsenille/Päivitetty

23.4.20181.Lakko-ohjeet pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen 25.4. poliittista lakkoa varten. 2.HALIn kannanotto Ei leikkirahaa – kampanjasta Hyvät varhaiskasvatussektorin jäsentyönantajat Päiväkotien varhaiskasvattajien julkisen ja yksityisen puolen ilmoitus poliittisesta mielenilmauksesta keskiviikkona 25.4. klo 12-18 on tänään saadun ilmoituksen perusteella laajentunut koskemaan koko Uudenmaan aluetta.Ilmoituksen ovat jätt&...
Lue lisää

Hyvinvointiala 4/2018

9.4.2018 Pääkirjoitus: Liitto luottaa soten läpimenoon Maakunta- ja sote-uudistus on loppusuoralla. Vaikka mukana menossaon pientä kangertelua, Hyvinvointialan liitto luottaa hallituksen kykyyn viedä maaliin hallituskauden suurin uudistus. Kilpailu osaavasta työvoimastakasvaa, tulipa sotea tai ei. Uhkakuvaa massiivisista siirtymistä julkiselta yksityiselle on kuitenkin liioiteltu. On hyvä muistaa, että tulevina v...
Lue lisää

Hyvinvointiala 3/2018

14.3.2018 Pääkirjoitus: Työmarkkinakierros saatiin päätökseen Hyvinvointialan kaikki viisi työehtosopimusta saatiin lopulta maaliin yleisen linjan mukaisilla ratkaisuilla. Haastavin neuvottelukierros oli yksityisellä sosiaalipalvelualalla, jossa loppumetreillä tarvittiin valtakunnansovittelijan apua. Sopimuskausien pituudet Hyvinvointialan TES:eissä vaihtelevat 26 kuukauden ja 27 kuukauden välillä. ...
Lue lisää

Sosiaalipalvelualan sovintoesitys hyväksytty - kaikki alan työtaistelu-uhat peruuntuvat

5.3.2018 Sosiaalipalvelualan sovintoesitys hyväksytty – kaikki alan työtaistelu-uhat peruuntuvat Hyvinvointialan liitto ja alan palkansaajaliitot ovat hyväksyneet valtakunnansovittelija Minna Helteen yleisen linjan mukaisen sovintoesityksen yksityisen sosiaalipalvelualan työkiistan ratkaisemiseksi. Sovintoesityksen hyväksyminen tarkoittaa, että työntekijäliittojen ilmoittama varhaiskasvatusalan neljää konsern...
Lue lisää

Järjestö-TES ja Ensihoitopalvelualan TES hyväksytty

2.3.2018 Järjestö-TES ja Ensihoitopalvelualan TES hyväksytty Sosiaalialan järjestöjä ja ensihoitopalvelualaa koskevat uudet työehtosopimukset ovat tulleet voimaan työntekijäliittojen hallintojen hyväksyttyä työehtosopimusten neuvottelutulokset. Molemmilla aloilla tehdään yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Järjestöissä palkankorotukset toteutetaan yleiskorotuksena 1 % ja paika...
Lue lisää

Tilannekatsaus TES-neuvotteluista

22.2.2018 Tilannekatsaus TES-neuvotteluista Hyvinvointialan liiton TES-neuvotteluissa on saavutettu yleisen linjan mukaiset neuvottelutulokset terveyspalvelualalla, sosiaalialan järjestötyössä, ensihoidossa ja Työterveyslaitoksella. Sosiaalipalvelualan TES:n neuvotteluissa ei ole edetty ja alaa uhkaavat työtaistelut. Seuraavassa yhteenvedot kultakin TES-toimialalta. Kunkin TES-ratkaisun täsmällinen sisältö informoidaa...
Lue lisää

Hyvinvointiala 2/2018

8.2.2018 Pääkirjoitus: Neuvottelutilanne HALIn TES-aloilla Hyvinvointialan liitto ja Toimihenkilöliitto ERTO pääsivät 30.1.2018 neuvottelutulokseen sosiaalialan järjestötyön työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Neuvottelutulos on ajalle 1.2.2018–30.4.2020, ja kustannusvaikutuksiltaan se on yleisen linjan mukainen. ERTO ilmoittaa parin viikon kuluessa, hyväksyykö se neuvottelutuloksen. ...
Lue lisää

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto sosiaali- ja terveyspalvelualalla

5.2.2018 Ylityö- ja vuoronvaihtokielto sosiaali- ja terveyspalvelualalla TSN (Tehy, SuPer ja ERTO), JHL, Talentia ja Jyty-Pardia ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan työehtosopimusaloille. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa torstaina 8.2.2018 klo 7.00. JHL:n jäsenistö aloittaa kiellon toteuttamisen klo 6.00. Kielto tarkoittaa, että kyseisiin liittoihin järjest...
Lue lisää

SAK:n mielenilmaus 2.2.2018

31.1.2018 SAK:n mielenilmaus 2.2.2018 Arvoisa Hyvinvointialan liiton jäsentyönantaja, järjestää perjantaina 2.2.2018 poliittisen mielenilmauksen, jonka vuoksi osa henkilöstöstä on mahdollisesti poissa työpaikalta. Lue ohjeistus työnantajan toimenpiteistä tilanteen vuoksi. Jotta voisimme arvioida poissaolojen kokonaismäärää ja niiden aiheuttamaa haittaa yrityksille, pyydämme teitä va...
Lue lisää

SAK:n mielenilmaus 2.2.2018

29.1.2018 SAK:n mielenilmaus 2.2.2018 Arvoisa Hyvinvointialan liiton jäsentyönantaja, järjestää perjantaina 2.2.2018 poliittisen mielenilmauksen, jonka vuoksi osa henkilöstöstä on mahdollisesti poissa työpaikalta. Lue ohjeistus työnantajan toimenpiteistä tilanteen vuoksi. Jotta voisimme arvioida poissaolojen kokonaismäärää ja niiden aiheuttamaa haittaa yrityksille, pyydämme teitä va...
Lue lisää

Hyvinvointiala Joulukuu 2017

14.12.2017 Pääkirjoitus Tuomas Mänttäri, työmarkkinajohtaja Työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä HALIn viidellä eri TES-alalla.Edessämme onhyvin haastava TES-kierros, ja nähtäväksi jää, onnistummeko löytämään neuvotteluratkaisut 31.1.2017 mennessä vai onko edessä sopimukseton tila ja työrauhahäiriöiden mahdollisuus. Toivomme ti...
Lue lisää

Hyvinvointiala marraskuu 2017

6.11.2017 Pääkirjoitus Olli Holmström, hallituksen puheenjohtaja "Kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ihmisen terveys ja hyvinvointi on asetettava etusijalle." Vuosi 2017 on ollut vauhdikas, vaikka samalla erityisesti soten osalta hieman itseään toistava. Olemme joka tapauksessa onnistuneet rakentamaan Hyvinvointialan liitosta monipuolisen ja -taitoisen toimijan, jonka varassa voidaan ponnistaa tuleviin vuosi...
Lue lisää

Hyvinvointialan jäsenviesti syyskuu 2017

5.10.2017 Pääkirjoitus "Sotessa kannattaisi ottaa mallia varhaiskasvatuksesta" Sote-uudistuksen yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on kustannusten kasvun hillitseminen palvelutuotannon monipuolistamisen kautta. Myös varhaiskasvatusmenoissa yksityinen on malliesimerkki: se säästää perheiden ja näin ollen veronmaksajien rahoja. Yksityinen päivähoito kun on 10 - 20 % halvempaa kuin kunnallinen. Var...
Lue lisää

Hyvinvointialan jäsenviesti 7/2017

31.8.2017 Sote- ja maakuntauudistukset siirtyvät vuodella - HALIn tavoitteet pysyvät samoina! Valmisteilla olevaan valinnanvapauslainsäädäntöön ollaan tekemässä jälleen kerran merkittäviä muutoksia. Ilmassa on enteitä, että tulossa on jopa nykyistä kuntapohjaista järjestelmää tiukempi julkisen sektorin raami sote-palveluiden tuottamiselle. HALIn keskeiset tavoitteet, yksityise...
Lue lisää

Hyvinvointialan jäsenviesti 6/2017

30.6.2017 Sote etenee, reilu kilpailu turvattava! Perustuslakivaliokunnan mukaan julkisten sote-palveluiden "pakko"yhtiöittäminen on perustuslain vastainen. Valiokunnan mukaan valinnanvapauden laajentamisessa ei sinänsä ole huomautettavaa. Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakankaanmielestä nyt on ratkaisevan tärkeää turvata reilu kilpailu muilla kuin yhtiöittämisen keinoin. Kilpailusta on hyö...
Lue lisää

Hyvinvointialan jäsenviesti 5/2017

30.5.2017 Rima korkealla hyvinvoinnin puolesta Kunnianhimoinen missiomme, olemassaolomme oikeutus: HALI – hyvinvoinnin vaikuttavin ääni! Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Miten lunastamme tämän lupauksen? Ensinnäkin se tarkoittaa entistä aktiivisempaa yhteistyötä jäsenten kanssa. Hyvinvointialan liitto edustaa koko toimialaa ja kaikkia jäsenyhteisöjä. Erilaisuus on voimavara, jota hy&#...
Lue lisää

Hyvinvointialan jäsenviesti 4/2017

27.4.2017 Pääkirjoitus: Sote-junan pitää kulkea eteenpäin! Sote-lakipaketti on eduskunnassa ja valinnanvapauslakia odotetaan sinne hetkenä minä hyvänsä. Sote-junan pysäyttämisyritykset yltyvät ja media antaa näille vaateille vauhtia. Onpa oppositio ehättänyt tekemään aiheesta jo välikysymyksenkin. Miksi sote-junan pitää antaa mennä eteenpäin? Yksinkertaise...
Lue lisää

Hyvinvointialan jäsenviesti 3/2017

31.3.2017 Työmarkkinoilla tarvitaan luottamusta! Viime päivinä on julkisuudessa käyty keskustelua siitä, mihin suuntaan työmarkkinatoiminta tulevaisuudessa kehittyy. Keskusjärjestöt eivät enää ole mukana sopimassa palkantarkistuksista tai muista työehdoista. Työnantaja- ja työntekijäliitot hoitavat nämä neuvottelut. On syytä antaa ammattiyhdistysliikkeelle tunnustusta siit...
Lue lisää

Hyvinvointialan liiton työsuhdekoulutukset keväällä 2017

15.3.2017 HALIn työsuhdekoulutuksiin mahtuu vielä Kerroimme edellisessä jäsenviestissämme (23.2.)tämän kevään työsuhdekoulutuksistamme. Järjestämme koulutusta sosiaalipalvelualan, terveyspalvelualan ja sosiaalialan järjestötyön toimialoilla. Tilaisuudet pidetään Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Koulutuksissa käydään läpi kyseisen työehtosopimusalan ...
Lue lisää

Hyvinvointialan jäsenviesti 2/2017

23.2.2017 Valinnanvapaus, nyt! Lainsäädäntöluonnos valinnanvapaudesta on parhaillaan lausuntokierroksella ja liitto on valmistelemassa siihen omaa lausuntoaan. Kirjoitin blogiin ajatuksia valinnanvapaudesta ja asiakkaasta aktiivisena toimijana ja valitsijana. Tämä on modernin maailman suuntaus kaikilla muillakin aloilla: ihminen on keskiössä toimijana, eikä alamaisena järjestelmässä. Liitto teettä...
Lue lisää

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot