Hyvinvointialan edunvalvoja

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten, sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäseniensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa asioissa.

nostot_2

Hyvinvointialan liittoon kuuluu noin 1 500 jäsentyönantajaa, joiden palveluksessa on lähes 75 000 alan ammattilaista. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.

Lyhyt historia

Hyvinvointialan liitto syntyi kesäkuussa 2016, kun Terveyspalvelualan Liitto ja Sosiaalialan Työnantajat yhdistivät voimansa. Hyvinvointialan liitto on ensimmäinen suomalainen työmarkkinajärjestö, joka integroi laajasti yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijat. Liiton jäseniä voivat olla sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavat työnantajat.

Vaikutamme aktiivisesti

Hyvinvointialan liitto antaa vahvan, yhtenäisen äänen yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoille: yrityksille, yhdistyksille ja järjestöille. Sitä tarvitaan nyt. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa on käytettävä kaikkien osaamista. Siksi osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun: tuomme esiin yksityisten toimijoiden osaamisen ja näkökulman.

Luotettava yhteistyökumppani

Aktiivinen viestintä ja avoin vuorovaikutus jäsenten ja muiden sidosryhmien kanssa ovat Hyvinvointialan liiton ydin. Palvelemme nopeasti ja luotettavasti jäsenistöämme, mediaa, vaikuttajia ja kaikkia suomalaisia.

Hyvinvointia vauvasta vaariin

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluita vauvasta vaariin.

nostot_3

Lapset ja nuoret: varhaiskasvatuspalvelut, lasten ja nuorten palvelut

Työikäiset: työterveyshuolto, palvelut vajaatyökykyisille

Vauvasta vaariin: lääkärikeskukset, sairaalapalvelut, sairaankuljetus, suun terveydenhuolto, ensihoidon palvelut, erikoissairaanhoito, terveyden edistäminen, erityisryhmien asumispalvelut

Aikuiset: päihdehuolto, palvelut mielenterveyskuntoutujille, maahanmuuttajapalvelut, kotipalvelut, palvelut vanhuksille, kuntoutuspalvelut

Tasapuolinen kilpailu

Terve kilpailu palveluntuottajien välillä parantaa laatua ja pitää kustannukset kurissa. Yksityisen ja julkisen palveluntuottajan pitää olla samalla viivalla, ja samojen pelisääntöjen molemmille voimassa. Asiakas voi valita itselleen sopivimmat vaihtoehdot vain, jos vaihtoehtoja on.

Hyvinvointialan liiton tehtävä

Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa sekä valvoa jäsenten etuja elinkeino- ja työnantaja-asioissa.

Työtä vastuullisesti koko yhteiskunnan hyväksi

Hyvinvointialalla tehdään arvokasta työtä ihmisten toimintakyvyn ja terveyden edistämiseksi. Vastuullisuus on kiinteä osa arkea ja johtamista. Hyvinvointialan liiton jäsenet toimivat vastuullisesti koko suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Yhteystiedot

Hyvinvointialan liitto
PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki