Hyvinvointialat logo

Välfärdsbranschens förbund

Förbundet

1 500 medlemmar

Ca. 75 000 proffis inom social- och hälsovården

Hela Finland

Den privata &

Tredje sektorn

Vision

Högkvalitativa välfärdstjänster finns tillgängliga för alla finländare oberoende av livssituation och förmögenhet.

Olika tjänster av tjänsteproducenterna är valbara enhetligt och transparent.

Välfärdsområdena

Omsorgsservice

Läkarcentralstjänster och

Arbetshälsovård

Tjänster på basnivån

Rehabilitering

Organisationerna

Akutvård

Munhälsovård

Barnskydd

Småbarnspadagogik

Tjänster på specialnivån

För medlemmarna

Intresse bevakning & främjande verksamhetsförutsättningar

Rådgivning: arbetsrätt & näringspolitik

De allmänt bindande kollektivavtalen

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot