Hyvinvointialat logo

Lausunto suun terveydenhuollon yksikössä tuotettavista suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevasta asiakirjamallista STM091:00/2017 sekä STM 3421/2017

Lausunto suun terveydenhuollon yksikössä tuotettavista suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevasta asiakirjamallista STM091:00/2017 sekä STM 3421/2017

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot