Hyvinvointialat logo

Tietoa hyvinvointialan liitosta

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan ja varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistävät  lähes 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista.

Hyvinvointialan liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

Liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Tutustu myös toimialatietouteen. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

Liiton toimitusjohtaja on Ulla-Maija Rajakangas. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yhteiskuntasuhdejohtaja Hanna-Kaisa Järvi ja työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri. Liiton henkilöstömäärä on yhteensä 16. Katso henkilöstön yhteystiedot.

Hyvinvointialan liitto on Suomen yritysvastuuverkosto FIBSin jäsen.

 

 

 

 

Linkit & liitteet

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot