Hyvinvointialat logo

Tietoa hyvinvointialan liitosta

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten, sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistää yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ympäri Suomen.

Liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Tutustu myös toimialatietouteen. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n jäsen.

Hyvinvointialan liitto on ensimmäinen suomalainen työmarkkinajärjestö, joka integroi laajasti yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelualan tuottajat. Liitto syntyi, kun Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto yhdistivät voimansa 1.1.2017 alkaen.

Liiton toimitusjohtaja on Ulla-Maija Rajakangas. Muut johtoryhmän jäsenet ovat yhteiskuntasuhdejohtaja Hanna-Kaisa Järvi ja työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri. Liiton henkilöstömäärä on yhteensä 16. Katso henkilöstön yhteystiedot.

Hyvinvointialan liitto on Suomen yritysvastuuverkosto FIBSin jäsen.

 

 

 

 

Linkit & liitteet

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot