Hyvinvointialat logo

Liiton strategia

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatusalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Hyvinvointialan liiton strategia on luotu ajassa, jossa sen toimintaympäristö on järjestelmätason muutosten tilassa. Toimijoiden rajat hämärtyvät ja yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintamallit muuttuvat.

Missio

Hyvinvointialan liiton missio  on HALI – hyvinvoinnin vaikuttavin ääni. Missio kuvastaa liiton halua olla edunvalvonnan edelläkävijä.

Hyvinvointialan liiton tavoitteena on vastata toimintaympäristönsä muutokseen ja pyrkiä tilanteeseen, jossa korkealaatuiset hyvinvointipalvelut ovat saatavilla kaikille suomalaisille elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. Tavoite toteutuu parhaiten luomalla yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet hyvinvointipalveluiden tuottamiselle sekä takaamalla tasapuoliset kilpailuedellytykset niin yksityiselle kuin julkiselle hyvinvointipalveluiden elinkeinotoiminnalle.

Visio

Hyvinvointialan liiton visio kiteyttää tavoitellun tulevaisuudenkuvan seuraavasti:

Korkealaatuiset hyvinvointipalvelut ovat saatavilla kaikille suomalaisille elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. Erilaisten palveluntarjoajien palvelut ovat valittavissa yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi.

Hyvinvointialan liiton strategiset painopistealueet:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa on käytettävä kaikkien osaamista. Liitto osallistuu aktiivisesti keskusteluun: se tuo esiin yksityisten toimijoiden osaamisen ja näkökulman.

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot