Hyvinvointialat logo

Kuntoutus

Yksityinen kuntoutusala koostuu yritysten, järjestösidonnaisten yritysten ja järjestöjen toiminnasta. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ja palvelujen ostajia ovat kunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, KELA ja Valtiokonttori. Kuntoutujia ohjautuu palveluihin myös työeläkelaitosten, työvoimahallinnon, työterveyshuollon sekä tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöiden kautta. Itse maksavia asiakkaita on melko vähän.

Yksityiset kuntoutuspalvelujen tuottajat tuottavat kattavasti toiminta- ja työkykyyn liittyviä avo- ja laitosmuotoisia kuntoutusjaksoja, erilaisia terapiapalveluja sekä sopeutumisvalmennusta. Useiden palvelujen kohdalla yksityisten tuottajien merkitys on huomattava. Tiettyjä kuntoutuspalveluja tuottavat vain yksityiset tuottajat.

Kuntoutuksella on muita palvelujärjestelmän toimintamuotoja täydentävä rooli. Se on sidoksissa muiden toimintajärjestelmien toimintaan ja siinä korostuvat oikea-aikaisuus, toimiva asiakkaiden ohjaus, eri järjestäjä ja rahoittajatahojen saumaton yhteistyö sekä vastuiden ja velvollisuuksien selkeys. Useiden eri väestöryhmien toimintakyvyn varmistaminen on ajankohtaisempi asia kuin kenties koskaan aiemmin.

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot