Hyvinvointialat logo

Lastensuojelu ja nuorten palvelut

Lastensuojelupalveluita ovat mm. lastensuojelulaitosten palvelut, ammatillinen perhekotitoiminta ja lastensuojelun avopalvelut. Yksityinen sektori tuottaa lastensuojelupalveluista yli 60 %.

Ammatillinen perhekotitoiminta on luvanvaraista perhehoitoa, joka sijoittuu perhehoidon ja laitosten välimaastoon. Ammatillisiin perhekoteihin on mahdollista sijoittaa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia ja nuoria. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lasten kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien mahdollisuuksia ja kykyä huolehtia lapsesta tai nuoresta.

Vuonna 2014 oli kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus 1,4 % väestön 0-17 -vuotiaista. Avohuollon asiakkaiden määrä oli 90 300 lasta ja nuorta osuuden ollessa 7,1 % 0-20 -vuotiaista.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot