Hyvinvointialat logo

Palvelut asiakaslähtöiseksi -hallituksen kärkihankkeen sidosryhmätapaaminen suorana verkossa 17.2.

6.2.2017

Hallituksen kärkihanke Palvelut asiakaslähtöisiksi kokoaa hankkeen sidosryhmät 17.2.2017 klo 10-14.30 Helsingissä Säätytalolla pidettävään tilaisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämää tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä joko suorana tai myöhemmin tallenteena osoitteessa http://videonet.fi/stm/20170217

Tilaisuuden tavoitteena on kuulla sidosryhmien edustajien näkemyksiä hankkeesta ja sen toteuttamisesta sekä levittää käytännön tietoa suoraan hankkeiden tekijöiltä. Tilaisuus on tarkoitettu sidosryhmän edustajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Videolähetystä voi vapaasti seurata eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Säätytalon tilaisuuden viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.2. Tilaisuuden osallistujamäärä paikan päällä on rajallinen ja ilmoittautua voi enintään kaksi henkilöä kustakin organisaatiosta. Kaikki osallistujat  voivat lähettää kysymyksiä Twitterissä tapahtuma-aikana aihetunnisteella #asiakaslähtöisyys.

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeessa kokeillaan erilaisia tapoja toteuttaa sote-palvelut niin, että jokainen voi saada tarvitsemansa palvelut ajasta ja paikasta riippumatta. Tavallisten ihmisten kokemukset ja osallistuminen ovat lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen kehittämisessä. Lopulliset palvelut ja toimintamallit syntyvät maakunnissa kokeilujen kautta, asiakaskokemusten ja -palautteen perusteella.

Lisätietoa sidosryhmätapaamisesta, tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen tapahtumaan

Lisätietoa Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeesta

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot