Hyvinvointialat logo

Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatusuositukset

Voimassa olevan hallitusohjelman mukaisesti laatusuosituksista tullaan pääsääntöisesti luopumaan. Uutena ohjausvälineenä on tällä hallituskaudella otettu käyttöön ns. kärkihankkeet normiston ja muun ohjauksen rinnalle.

Poikkeuksena edelliseen on sosiaali- ja terveysministeriössä menossa parhaillaan vanhuspalveluita koskevan laatusuosituksen uudistaminen.

Tutustu laadittuihin laatusuosituksiin.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot