Hyvinvointialat logo

Sosiaali- ja terveyspalveluiden omavalvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontavirasto Valviran sosiaalipalveluja ja vanhuspalveluja koskeva määräys on tullut voimaan vuoden 2015 alusta. Määräyksessä määritetään omavalvontasuunnitelman sisältö, laatiminen ja seuranta. Sosiaalihuoltolain mukaan myös julkisten yksiköiden on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävillä.

Valvira on antanut 25.7.2012 määräyksen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta. Määräyksen mukaan uusien luvanvaraisten palvelujen tuottajien on laadittava omavalvontasuunnitelma ennen toiminnan aloittamista.

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvonta suunnitelma sisältää esimerkiksi kaikki toiminta- ja menettelytapaohjeet, joiden avulla voidaan toteuttaa yhtenäiset käytännöt palveluketjun kaikissa vaiheissa.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot