Hyvinvointialat logo

Valvojina toimivat kunnat, aluehallintovirasto ja Valvira

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadusta, asianmukaisuudesta ja laillisuudesta vastaavat ensisijaisesti palveluntuottajat ja kunnat. Toiminnan yleiseen ohjaukseen, suunnitteluun ja laillisuusvalvontaan liittyviä asioita hoitavat ensisijaisesti aluehallintovirastot ja Valvira.

Palveluntuottajat voivat tarkistaa ammattihenkilöiden pätevyyden terveysalan Terhikki -rekisteristä ja sosiaalialan Suosikki -rekisteristä. Rekisteriin merkityt henkilöt ovat saaneet tehtäväänsä asianmukaisen koulutuksen ja heille on myönnetty laillistus, nimekesuojaus sekä lupa harjoittaa ammattia. Lähihoitajat ovat ns. nimikesuojattuja ammattihenkilöitä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuodelle 2017 painottaa omavalvontaaSosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019 linjaa Valviran ja aluehallintovirastojen valvonnan strategiset päätavoitteet hallitusohjelmakaudeksi. Valvontaohjelman lähtökohtana ovat hallitusohjelman tavoitteet.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot