Hyvinvointialat logo

Viimeisimmät palkankorotukset ja voimassaolevat palkkataulukot

Yksityisen sosiaalipalvelualan, terveyspalvelualan ja sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusten soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden palkkoja on korotettu viimeksi 1.1.2016. Korotukset ovat perustuneet keskusjärjestöjen tekemään työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Työntekijöiden henkilökohtaisia 31.12.2015 voimassa olevia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotettiin 1.1.2016 alkaen 17,33 € kuukaudessa. Kuitenkin vähintään 3687,23 € suuruisia kuukausi- ja taulukkopalkkoja korotettiin 0,47 %.

Osa-aikatyössä palkankorotuksen suuruus määräytyy työajan suhteessa.

Myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotettiin 1.1.2016 alkaen.

Ratkaisuun voi tutustua allekirjoituspöytäkirjasta.

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisia taulukkopalkkoja korotettiin 1.1.2016 alkaen 16 euroa kuukaudessa. Henkilökohtaisia 31.12.2015 voimassa olleita kuukausipalkkoja korotettiin 1.1.2016 lukien 16 euroa, kuitenkin vähintään 0,47 % kuukaudessa, ellei taulukkokorotuksesta johtunut korkeampaa korotusta.Osa-aikatyössä edellä mainittu korotuksen suuruus määräytyi sovitun työajan ja työehtosopimuksen mukaisen täyden työajan suhteessa.

Henkilöstön edustajien (luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut) 31.12.2015 voimassa olleita korvauksia korotettiin 1 eurolla 1.1.2016 lukien. Hälytysrahaa korotettiin 1.1.2016 lukien 0,47 % pyöristäen lähimpään senttiin.
Katso tarkemmat ohjeet palkankorotuksista.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus>

Ensihoitopalvelualan työntekijöiden kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotettiin 13,50 euroa 1.3.2016 lukien.

Kuukausipalkkoja, jotka ovat olleet voimassa 29.2.2016 alkaen korotettiin kuitenkin vähintään 0,39 %:a kuukaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että prosenttikorotuksen piirissä ovat ainoastaan ne työntekijät, joiden kokonaiskuukausipalkka on 29.2.2016 enemmän kuin 3 461,54 euroa. 0,39 %:a lasketaan kokonaiskuukausipalkasta ja näin saadusta korotuksesta 13,50 euroa kohdennetaan taulukkopalkkaan ja loppuosa korotuksesta henkilökohtaiseen palkanosaan.

Osa-aikatyössä työntekijän palkankorotuksen suuruus määräytyy sovitun työajan ja työehtosopimuksen mukaisen täyden työajan suhteessa.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen 11 §:n 9. kohdan mukainen hälytysraha on 1.3.2016 lukien 8,75 euroa.

Henkilöstön edustajien korvauksiin (luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut) tuli yhden euron korotus jo 1.1.2016 lukien.

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Palkankorotus toteutettiin 1.1.2016 yleiskorotuksena siten, että toimihenkilön 31.12.2015 voimassa olevan vaativuusryhmän mukaista taulukkopalkkaa korotettiin 15 €.

Katso korotetut taulukkopalkat ja korotetut luottamusmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen korvaukset 1.1.2016 alkaen.

Voimassaolevat prosentuaaliset palkanosat (erityistekijälisä, vuosisidonnainen takuu, henkilökohtainen lisä) lasketaan korotetusta taulukkopalkasta.

Toimihenkilöiden henkilökohtaiset 31.12.2015 voimassa olevat kuukausipalkat korottuivat siten 1.1.2016 alkaen 15 € kuukaudessa, ellei taulukkokorotuksesta ja prosentuaalisten palkanosien korotuksesta yhteensä seuraa korkeampaa korotusta.

Osa-aikatyössä palkankorotuksen suuruus määräytyy työajan suhteessa.

Tuntipalkkaisen toimihenkilön palkankorotus oli 0,11 € tunnilta.

Esimerkkejä järjestötyön palkankorotuksista:

Esimerkki 1:

Toimihenkilön tehtävä vr 4, erityistekijälisä 15 %, henkilökohtainen lisä 21 % joka sisältää vuosisidonnaista takuuta 10 %, muu euromääräinen esim. talokohtainen lisä

Ajankohta                                               31.12.2015                    1.1.2016

Vr 4                                                              2.010,38                    2.025,38

ETL 15 %                                                         301,56                      303,81

HEKO 21 % (sis. v.s. takuun 10 %)               422,18                      425,33
Muu euromääräinen lisä                                 22,00                       22,00

Yhteensä                                                       2.756,12                    2.776,52

ETL ja HEKO on laskettu uudelleen 15 €:lla korotetusta vaativuusryhmän palkasta samoilla prosenteilla (ETL 15 %, HEKO 21 %). Toimihenkilön henkilökohtainen kuukausipalkka korottuu 20,40 €.

Esimerkki 2:

Toimihenkilön tehtävä vr 3, kokemusvuosia 4

Ajankohta                                                31.12.2015                 1.1.2016

Vr 3                                                               1.831,93                1.846,93

Vs. takuu 6 %                                                 109,92                    110,82

Yhteensä                                                       1.941,85                1.957,75

Toimihenkilön henkilökohtainen kuukausipalkka korottuu 15,90 €.

Esimerkki 3:

Toimihenkilön kanssa sovittu sopimuspalkasta 3.000 €/kk. Palkkaa korotetaan 15 € kuukaudelta.

31.12.2015                1.1.2016

3.000,00                    3.015,00

Esimerkki 4:

Toimihenkilö on osa-aikainen (80 %), tehtävä vr 6, erityistekijälisä 7 % ja henkilökohtainen lisä 16 %.

Kuukausipalkkaisessa osa-aikatyössä palkankorotuksen suuruus määräytyy toimihenkilön keskimääräisen viikkotyöajan ja työehtosopimuksen mukaisen täyden viikkotyöajan suhteessa.

Ajankohta                                              31.12.2015                   1.1.2016

Vr 6 (80 %)                                                1.971,43                   1.983,43

ETL 7 %                                                        138,00                       138,84

HEKO 16 % (sis. v.s. takuun 6 %)                315,42                       317,35

Yhteensä                                                    2.424,85                   2.439,62

 Toimihenkilön henkilökohtainen kuukausipalkka korottuu 14,77 €.