Hyvinvointialat logo

Edistämme suomalaisten hyvinvointia

Hyvinvointialan liitto edistää suomalaisten hyvinvointia hyvässä yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Liiton tavoitteena on tasapuolisten pelisääntöjen toteutuminen, valinnanvapauden edistäminen ja kilpailuneutraliteetti. Korkealaatuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee olla saatavilla kaikille suomalaisille elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. Erilaisten palveluntarjoajien palvelujen tulee olla asiakkaan valittavissa yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi.

Hyvinvointialan liiton vaikuttamistoiminnan painopisteitä ovat terveen kilpailun edistäminen julkisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä, kansalaisten valinnanmahdollisuuksien lisääminen, sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden saavuttaminen.

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot