Hyvinvointialat logo

Kilpailuneutraliteetti sosiaali-ja terveyspalveluissa

Tasapuoliset pelisäännöt ovat edellytys kilpailun hyötyjen saavuttamiseksi

Avoimen ja tasapuolisen kilpailun edut on otettava käyttöön myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailun positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi kaikkien toimijoiden on kuitenkin kyettävä kilpailemaan samoissa olosuhteissa. Yksityistä ja julkista elinkeinotoimintaa sosiaali- ja terveyspalveluissa ei kohdella lainsäädännössä ja viranomaiskäytännöissä tasapuolisesti. Kilpailulain vastaiset tilanteet on korjattava. Tavoitteena on turvata kilpailun tasapuolisuus julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä.

Nykyisessä järjestelmässä järjestäjänä oleva kunta päättää tuottamistavasta ja hallinnoi rahoitusta. Tämä on johtanut usein julkisen sektorin oman tuotannon suosimiseen. Esimerkkejä vain julkinen tuottajan saamista hyöydyistä ovat esimerkiksi verovaroin kustannettujen tilojen ja laitteiden käyttö tai palvelutuotannon edellyttämien tukupalveluiden ei-markkinahintainen käyttö. Lisäksi arvonlisäverotus kohtelee eri tavalla yksityistä ja julkista toimijaa. Nykyinen järjestelmä mahdollistaa julkisille yksiköille myös sidosyksikköhankintojen (ns. in house -hankinnat) hyödyntämisen, vaikka toimittaisiin kilpailluilla markkinoilla.

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot