Hyvinvointialat logo

Valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Valinnanvapaus lisää palvelujen laatua ja saatavuutta

Palveluja tarvitsevan ihmisen vapaus valita palveluntuottajansa tuottajiksi hyväksyttyjen joukosta, on paitsi keino lisätä palveluntuottajien välistä kilpailua, myös palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Raha kulkee palveluntuottajalle valinnanvapaudessa vain jaloillaan äänestävän asiakkaan mukana.

Valinnanvapaus lisää paitsi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä, toimii myös kilpailun ja laadun ajurina hyvin laajassa kirjossa sosiaali- ja terveyspalveluja. Valinnanvapautta voidaan toteuttaa esimerkiksi suoran asiakasvalinnan, asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta. Kaikkien valinnanvapauden toteuttamistapojen käyttöönottamisen tulee olla järjestäjätahon velvoite.

Niihin palveluihin, joihin ihmisen omaa vapaus valita palveluntuottaja ei sovi, kilpailua ja monituottajuutta tulee lisätä hankintalain mukaisin hankinnoin. Liitto pyrkii tilanteeseen, jossa julkisesti ja yksityisesti omistettujen palveluntuottajien vertailu tapahtuu laatu- ja kustannusperusteisesti.

Valinnanvapauden lisäämisellä on kansan vankka tuki. Lukuisat selvitykset usealta vuodelta osoittavat, että kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaa lisätä omaa suoraa päätösvaltaansa siitä, kuka heidän palvelunsa tuottaa. Valinnanvapaus ei kuitenkaan ole velvollisuus tai pakko, vaan oikeus ja mahdollisuus. Heille, jotka eivät valintaa halua tai kykene itse tekemään, on tarjolla apua, tai heille osoitetaan palveluntuottaja järjestävän tahon toimesta.

 

* pakolliset tiedot

* pakolliset tiedot